Засідання циклової комісії землевпорядних дисциплін

25 лютого 2021 року  відбулося відкрите засідання циклової комісії землевпорядних дисциплін на якому розглянули ряд важливих питань та навчального процесу, серед яких,

прооєкт СТАНДАРТУ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОГО СТУПЕНЯ фаховий молодший бакалавр галузі знань 19 Архітектура та будівництво спеціальності 193 Геодезія та землеустрій, проєкт ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ спеціальності 205 Лісове господарство галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство Перший «бакалаврський» рівень вищої освіти кваліфікація: бакалавр з лісового господарства.

Були запропоновані пропозиції щодо зміни проєкту ОПП за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій та прийнято рішення членами комісії подати їх на розгляд  програмної ради.  Проєкт стандарту ОПП за спеціальністю 205 Лісове господарство Першого «бакалаврського» рівня взяти до відома.

Заступник голови циклової комісії, ЛАФРЕНКО Михайло Іванович