Засідання циклової комісії загальноосвітніх дисциплін

25 лютого 2021 року відбулося відкрите засідання циклової комісії загальноосвітніх дисциплін. На засіданні було розглянуто питання організації  навчального процесу, питання профорієнтації, виконання планів циклової комісії та індивідуальних планів викладачів, питання участі викладачів у прийдешній ІІ міжнародній науково-практичній конференції «Лісівнича освіта та наука», тощо.

Одним з центральних стало питання проєктів Стандарту фахової передвищої освіти України освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр.

Активно пройшло обговорення змін проєктів ОПП за окремими спеціальностями. При   цьому були взяті до уваги і слушні пропозиції колег інших циклових комісій. Ухвалили рішення подати запропоновані членами комісії Шемет О.І., Мойсієнком Л.І., Шовкун О.П. зміни на розгляд Програмної ради.

Разом з тим, колеги з циклової комісії розглянули і ознайомились з Проєктом Стандарту ОПП за спеціальністю 205 Лісове господарство першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, дану інформацію взяли до відома.

Олександр Якименко, голова циклової комісії