Засідання циклової комісії гуманітарних та соціальних дисциплін

     25.02.2021 року відбулося відкрите засідання циклової комісії гуманітарних та соціальних дисциплін. На засіданні розглянули ряд питань, серед яких: організація навчального процесу, плановий моніторинг по ОПП, можливості працевлаштування випускників, питання профорієнтації, дотримання та виконання планів циклової комісії та індивідуальних планів викладачів і інші.
     Обговорили також питання умов відкритого голосування з 26.02. до 8.03. за представлені роботи учнів ЗЗО і студентів МЛТК на мистецький конкурс “Заповіт нащадкам” (присвячений вшануванню пам’яті великого Кобзаря), який організований цикловою комісією гуманітарних та соціальних дисциплін, також Пернарівська Т.А., голова циклової комісії, наголосила що 23 квітня проходитиме ще один захід організаторами якої виступає дана циклова комісія, а саме олімпіада (присвячена 175-річчю з дня народження відомого дослідника, мандрівника та етнографа М.Миклухо-Маклая), реєстраційна форма та оголошення про яку вже надіслано в ЗЗО і розміщено на сайті коледжу за посиланням:  Конкурси та олімпіади 2021

     Не оминули увагою і питання проєктів СТАНДАРТУ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОГО СТУПЕНЯ: фаховий молодший бакалавр, Галузі знань: 20 Аграрні науки та продовольство, СПЕЦІАЛЬНОСТІ: 205 Лісове господарство, 208 Агроінженерія;
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 07 Управління та адміністрування, СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 071 Облік і оподаткування (https://mon.gov.ua/ua/osvita/fahova-peredvisha-osvita/sektor-fahovoyi-peredvishoyi-osviti/proyekti-standartiv) та Проєкт ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ: 205 Лісове господарство, ГАЛУЗІ ЗНАНЬ: 20 Аграрні науки та продовольство, Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти КВАЛІФІКАЦІЯ: бакалавр з лісового господарства.
     Заслухали пропозиції колег інших циклових комісій та запропонували свої пропозиції, щодо змін проєктів ОПП за певними спеціальностями та було прийнято рішення, членами комісії, подати їх на розгляд Програмної ради.

     Також розглянули і ознайомились з Проєктом Стандарту ОПП за спеціальністю 205 Лісове господарство першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, дану інформацію було взято до відома.

Вікторія Сахнюк, член циклової комісії, завідувач відділення