ЗАСІДАННЯ ПРОГРАМНОЇ РАДИ

Сьогодні, 26 квітня відбулося засідання Програмної ради по розгляду проєкту освітньо-професійних програм «Лісове господарство», «Мисливське господарство» та «Обробка деревини» спеціальності 205 Лісове господарство Малинського лісотехнічного коледжу за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» на платформі ZOOM.

В роботі взяли участь члени циклової комісії лісогосподарських та садово-паркових дисциплін, гаранти ОПП, студенти, зовнішні стейкхолдери та керівники лісогосподарських підприємств.

Були внесені пропозиції щодо змін та доповнення змісту ОПП «Лісове та мисливське господарство», «Обробка деревини» за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» спеціальності 205 Лісове господарство. Підготовка кадрів та виховання нової зміни лісівників завжди було одним із пріоритетних завдань галузі лісового господарства. Тому потрібно врахувати всі вимоги, які постають перед випускниками навчального закладу. Надати здобувачам освіти теоретичні знання, практичні уміння та компетентності достатні для успішного виконання професійних обов’язків та вирішення практичних проблем в галузі лісомисливського господарства. Розробити заходи з підвищення ефективності технічного забезпечення лісогосподарських виробництв та збереження довкілля, враховуючи вимоги сталого розвитку.

Проекти ОПП отримали схвальні відгуки від присутніх стекхолдерів та керівників лісогосподарських підприємств.

Було прийняте рішення подати проєкти освітньо-професійних програм «Лісове господарство», «Мисливське господарство» та «Обробка деревини» спеціальності 205 Лісове господарство на розгляд та затвердження до педагогічної ради Малинського лісотехнічного коледжу.

 

Світлана Стасюк, голова циклової комісії лісогосподарських та садово-паркових дисциплін.