Засідання Програмної ради

23 квітня 2021 року, відбулося засідання Програмної ради щодо розгляду проєкту Освітньо-професійної програми «Експлуатація та ремонт обладнання лісового комплексу» на 2021 рік, за участю викладачів, студентів, роботодавців.

На початку засідання виступив голова циклової комісії механічних дисциплін Деняченко М.І. Він наголосив про відповідальність, яка покладена на членів Програмної ради, щодо розробки та впровадження ОПП, і її роль у наданні якісних освітніх послуг. Були визначені основні компетентності, які формуються в процесі реалізації освітніх послуг та можливостях академічної мобільності; розглянуті пропозиції з опитувальника стейкхолдерів, що розміщений на сайті коледжу.

Начальник автотранспортної дільниці ТОВ “Юнігран” Юрій Комаревич, розповів про роботу сучасного інженера та необхідні компетентності в його практичній діяльності. Особливу увагу звернули на каталог вибіркових компонентів, які сприятимуть успішному професійному становленню майбутніх техніків-механіків.

Отже, були враховані усі правки та зауваження, стосовно проєкту Освітньо-професійної програми «Експлуатація та ремонт обладнання лісового комплексу» освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр» спеціальності 208 Агроінженерія галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство.

Одноголосно було прийняте рішення подати проєкт освітньо-професійної програми «Експлуатація та ремонт обладнання лісового комплексу» на розгляд та затвердження до педагогічної ради Малинського лісотехнічного коледжу.

Михайло Деняченко, голова циклової комісії механічних дисциплін