Засідання Програмної ради

Засідання Програмної ради щодо розгляду проєкту Освітньо-професійної програми «Бухгалтерський облік» на 2021 рік

 Сьогодні, 14 квітня 2021 року, відбулося засідання Програмної ради щодо розгляду проєкту Освітньо-професійної програми «Бухгалтерський облік» на 2021 рік, за участю викладачів, студентів, роботодавців.

На початку засідання виступила голова циклової комісії бухгалтерсько-економічних дисциплін Костюк Л. В. Вона звернула увагу на відповідальність, яка покладена на членів Програмної ради, щодо розробки та впровадження ОПП, і її роль у наданні якісних освітніх послуг. Були визначені основні компетентності, які формуються в процесі реалізації освітніх послуг та можливостях академічної мобільності; розглянуті пропозиції з опитувальника стейкхолдерів, що розміщений на сайті коледжу.

Головний бухгалтер ДП «Малинське лісове господарство»

Драбинка І. П., розповіла про роботу сучасного бухгалтера та необхідні компетентності в практичній діяльності. Особливу увагу звернули на каталог вибіркових компонентів, які сприятимуть успішному професійному становленню майбутніх бухгалтерів.

Отже, були враховані усі правки та зауваження, стосовно проєкту Освітньо-професійної програми «Бухгалтерський облік» освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр» спеціальності 071 Облік і оподаткування галузі знань 07 Управління та адміністрування.

Ухвалене рішення: подати проєкт освітньо-професійної програми “Бухгалтерський облік” на розгляд та затвердження до педагогічної ради Малинського лісотехнічного коледжу.