Засідання програмної ради ( ОС Бакалавр)

26 квітня 2021 року відбулося засідання Програмної ради по розгляду проекту ОПП «Лісове господарство» Малинського лісотехнічного коледжу за освітнім ступенем «бакалавр» на платформі ZOOM.
В роботі взяли участь члени кафедри лісівництва та захисту лісу коледжу, студенти-бакалаври і роботодавці – керівники лісогосподарських підприємств та установ: Дмитренко І.В., Гульчак В.П, Савченко В.В., Лінкевич П.П, Фурник С.М., Антонюк В.М. Рибинський І. Є., Венгерчук В. С., Карчевський Р. А., Яремчук С. К., Гаєвський П. П., Лайчук П. В.
Були внесені пропозиції щодо змін та доповнення змісту ОПП «Лісове господарство» за освітньо-професійним ступенем «бакалавр». Зі слушними пропозиціями щодо змісту освітніх компонент «Лісові культури», «Охорона і захист лісу» виступили Дмитренко Іван Васильович (директор ДП «Радомишльське ЛМГ») та Гульчак Володимир Петрович (заступник генерального директора ВО «Укрдержліспроект»).
Після внесення змін та доповнень членами програмної ради одноголосно прийняте рішення про подання проекту освітньо-професійної програми на розгляд педагогічної ради Малинського лісотехнічного коледжу.

Таїса Ганжалюк, заступник завідувача кафедри