Засідання методичної ради

31 березня 2021 року відбулося чергове засідання методичної ради коледжу під керівництвом Голови методради – Ковальчук Л.О. – заступника директора з навчальної роботи коледжу.
На засідання розглядалися та обговорювалися питання:
-звіт голів циклових комісій про підготовку матеріалів для вступної кампанії у 2021 році;
– підготовка документів до акредитації спеціальності 193 Геодезія та землеустрій (освітньо-професійна програма “Землевпорядкування”) для освітньо кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”;
– проєкти засідання програмних рад для ОПП підготовки фахівців освітньо-професійного ступеня “фаховий молодший бакалавр”.

Олена Шемет, секретар методичної ради