Запрошуємо до співпраці викладацький та студентський склад коледжу

Більше інформації за посиланням     http://ysc.in.ua/ukraina/

КОНКУРСИ, ПРЕМІЇ І ГРАНТИ ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ЩОРІЧНІ КОНКУРСИ НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЙ ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

  • Щорічний конкурс на здобуття грантів Президента України для обдарованої молоді (Держмолодьспорт)

Гранти  Президента  України  для  обдарованої  молоді  (далі  –  гранти)  –  це фінансова  підтримка  державою  обдарованої  молоді,  що  надається  з  метою  реалізації  соціально  значущих  творчих  проектів  у  соціальній  та  гуманітарній сфері.  Щорічно  присуджується  60  грантів.  Грант  може  одержати громадянин  України  віком  до  35  років.
Строк подачі матеріалів з супроводжуючими документами – щорічно до 1 березня.

Нормативне регулювання: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0263-02#Text

  • Щорічний конкурс на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених

На здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених можуть висуватися наукові співробітники, викладачі вузів, інженерно-технічні працівники і аспіранти, які мають опубліковані наукові праці, реалізовані актуальні науково-технічні розробки та наявні можливості для подальшого проведення наукових досліджень. Присуджуються 320 щомісячних стипендій  Кабінету Міністрів України,  строком до двох років.
Строк подачі матеріалів з супроводжуючими документами – конкурс проводяться двічі на рік – до 1 квітня та до 1 вересня.

Нормативне регулювання: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/560-94-%D0%BF#Text

  • Щорічний конкурс на здобуття Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України

Присуджується  молоді,  особливі  досягнення  якої  сприяють  розвитку суспільно-економічного  життя  України,  її  розбудові  та  утвердженню міжнародного  авторитету  держави.  Кількість  –  60  щорічних  премій  у  6 номінаціях:  за  виробничі  досягнення;  за  наукові  досягнення;  за  творчі досягнення;  за  спортивні  досягнення;  за  особисту  мужність;  за  внесок  у розвиток молодіжного руху. Розмір премії  –  120 неоподатковуваних  мінімумів доходів  громадян.  Граничний  вік  (на  момент  подання  запиту)  –  35  років.
Строк подачі матеріалів з супроводжуючими документами – щорічно до 1 березня.

Нормативне регулювання: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0073550-07#Text