До уваги студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Відповідно організації освітньої діяльності у коледжі та Положенню про освітньо-професійні програми Малинського фахового коледжу, здобувачі освіти повинні здійснювати індивідуальну траєкторію здобуття освіти, шляхом вибору освітніх компонентів (дисциплін) за спеціальністю та широкого вибору – за уподобанням.

Індивідуальна траєкторія становить 25% від загальної кількості кредитів. 30 березня 2023 року буде проведено вибір дисциплін серед студентів 1 та 2 курсів, які вступили до коледжу на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

Презентації вибіркових дисциплін буде проводитися дистанційно через конференцію ZOOM о 14 годині 30 хвилин. Покликання надано у вайбер-групах.

Завідувач відділення