ДОТРИМАННЯ НОРМ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

14.11.2022 р. було проведено зустріч голови циклової комісії бухгалтерсько-економічних дисциплін Ніною Мельниченко із здобувачами освіти спеціальності «Облік і оподаткування»  випускового курсу по питанню дотримання норм доброчесності. Головною ідеєю зустрічі було донести студентам  важливість дотримання принципів доброчесності при написанні курсової роботи з Фінансового обліку, звітів з виробничої практики, складанні екзаменів. В ході зустрічі було наголошено на питаннях плагіату. Особливу увагу приділено питанням відповідальності за порушення норм академічної доброчесності