Досвід

Досвід

19 лютого в групі БОЗВ-11 відбулося відкрите показове заняття з історії України на тему: “Утвердження комуністичного тоталітарного режиму в УРСР” (викладач О.М.Дубовецька-Кустрич).
Під час заняття здобувачі освіти продемонстрували належний рівень знань, уміння висловлювати власні судження й думки, пов’язані з історичними процесами, явищами, давати визначення поняттям і термінам виучуваної історичної епохи.
Новий матеріал студенти засвоювали завдяки інтерактивним вправам і методам – “Кола Вена”, “Асоціації”, методу “Прес”, евристичній бесіді та іншим.
На занятті простежувалися міжпредметні зв’язки з всесвітньою історією, географією, українською мовою та іншими навчальними предметами. Також студенти представили власні проєкти по темі, працювали в групах із картками, наочним матеріалом.
Під час завершального етапу заняття – узагальнення та систематизація навчального матеріалу – студентам було запропоновано переглянути вітчизняний фільмм “І будуть люди”, в якому зображені події антилюлюдської та протиправної політики Й.Сталіна та його ганебного режиму.

Таміла Донцова, голова ЦК СГД.