В коледжі розпочала роботу експертна група

Відповідно до пункту 7 розділу ІІ Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти 

(затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 11 липня 2019 року №977 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2019 року за №880/33851) для проведення акредитаційної експертизи освітньої програми та відповідно до наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти  від 18 лютого 2020 року №70-Е з 4 по 6 березня в Малинському лісотехнічному коледжі працює експертна група для проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю 205 Лісове господарство за першим рівнем вищої освіти (ОС Бакалавр). З програмою роботи експертної групи можна ознайомитись в розділі Публічна інформація або за посиланням.

Сахнюк В.В., завідувач відділення