Відкриті заняття циклової комісією землевпорядних дисциплін

Згідно комплексного плану роботи циклової комісії 27 листопада 2023 року було презентовано ряд відкритих занять для студентів ІV курсу спеціальності «Геодезія та землеустрій».
Миколою СТАСЮКОМ з дисципліни «Автоматизована земельно-кадастрова інформаційна система» на тему: «Реєстрація земельної ділянки за допомогою програми GIS Формування кадастрового плану ділянки за визначеними атрибутами» в ході якого здобувачам освіти продемонстровано порядок складання кадастрового плану на персональному комп’ютері за допомогою програмного забезпечення GIS – 6 .

Людмилою БЕРНАЦЬКОЮ з дисципліни «Земельний кадастр» на тему: «Державна реєстрація земельних ділянок» в ході якого проводилось підсумкове тестування здобувачів освіти. Майбутні землевпорядники засвоїли порядок реєстрації земельних ділянок.
Викладачі циклової комісії землевпорядних дисциплін із досвідом роботи на виробництві понад 25 років цікаво провели відкриті заняття під час яких були реалізовані міжпредметні зв’язки, розвивалися практичні навички та формувалися професійні компетентності.

Голова ЦК землевпорядних дисциплін, Людмила БЕРНАЦЬКА