Випускний кваліфікаційний екзамен 

З 02 по 06 червня 2023 року в коледжі пройшли кваліфікаційні екзамени для студентів випускних курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 208 Агроінженерія ОПП «Експлуатація та  ремонт обладнання лісового комплексу».

Головою комісії було призначено Онищенка Володимира Борисовича,  кандидата технічних наук, доцента кафедри сільськогосподарських машин ім. академ. П.М. Василенка Національного університету біоресурсів та природокористування України.

  До складання екзамену були допущені 40 студентів, з них 18 денної форми навчання та 22 заочної.

Змістовні, повні та обгрунтовані відповіді на екзамені показали Авраменко Роман, Іваніченко Дмитро, Кононенко Максим, Хандрика Іван, Волохов Анатолій, Колесник Віталій, Марченко Олександр, Ошиток В’ячеслав, Чушенко Володимир.

Результати кваліфікаційного екзамену дають підстави зробити висновок, що випускники одержали достатні знання для практичної реалізації їх на виробництві.

Голова циклової комісії механічних, деревообробних та меблевих дисциплін
Михайло ДЕНЯЧЕНКО