Вибір дисциплін по ОПП Лісове господарство

Для формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів ОС «бакалавр» спеціальності 205 Лісове господарство (ОПП «Лісове господарство») 7 та 11 березня в коледжі викладачами кафедри та циклових комісій відбулася презентація навчальних вибіркових дисциплін.

Цьогорічний перелік вибіркових дисциплін надає можливість більш повного забезпечення освітньо-кваліфікаційних вимог на ринку праці, ефективного використання можливостей коледжу, здійснення поглибленої підготовки за спеціальністю 205 Лісове господарство, що визначає характер майбутньої діяльності; сприяє академічній мобільності студента та реалізації його освітніх інтересів.

Ярослав ФУЧИЛО, завідувач кафедри Лісівництва та захисту лісу МФК