Вдосконалюємо професійну компетентність 

У Законі України «Про освіту» зазначається, що підвищення кваліфікації – це набуття особою нових та/або вдосконалення раніше набутих компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань.

Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників коледжів – це не просто вимога законодавства. Головною метою підвищення кваліфікації є систематичне поглиблення й оновлення знань у предметній галузі, вдосконалення методик використання в освітній діяльності сучасних технологій навчання, використання напрацювань в галузі педагогіки і психології, вивчення передового педагогічного досвіду, накопиченого в закладах освіти.

З 13 по 17 березня 2023 року 46 педагогічних працівників коледжу пройшли дистанційне навчання на базі ННІ неперервної освіти і туризму Національного університету біоресурсів і природокористування за програмою «Розвиток інноваційних професійних компетентностей у педагогічній  діяльності».

Під час навчання педагогічні працівники коледжу підвищили свою кваліфікацію у питаннях реалізації освітньо-професійних програм, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України “Про освіту”, формування професійних компетентностей галузевого спрямування, використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процес тощо.

Сподіваємося, що за результатами навчання педагоги зможуть привнести нові віяння в професійну діяльність з метою забезпечення  якісної реалізації освітніх цілей.

Леонід Мойсієнко, методист