Електронна бібліотека

На дотримання ЗУ «Про бібліотеки і бібліотечну справу»«Про авторське право і суміжні права»усі ресурси надаються виключно з метою освіти,  навчання і приватного дослідження.

ПоложенняПосилання на електронні підручникиРесурси відкритого доступуДоступ за посиланнямПідручники та посібники
 • Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського — найбільша бібліотека України, головний науково-інформаційний центр держави. Входить до числа десяти найбільших національних бібліотек світу. Бібліотека містить журнали України з історії, економіки, педагогіки, політології, технічних наук, екології, фізики, математики та філософії.
 • ABC Chemistry — безкоштовні повнотекстові рецензовані журнали з хімії англійською мовою. Окремо представлено список журналів російською мовою.
 • Academic journals — повнотекстові англомовні наукові журнали з біологічних, фізичних, юридичних наук, мистецтва та освіти.
 • CornellUniversity Library — система відкритого доступу до електронних публікацій з фізики, математики, інформатики, біології, фінансів і статистики. Відповідає академічним стандартам Корнельського університету.
 • Directory of Open Access Journals — каталог журналів відкритого доступу з сільського господарства, історії, філософії, економіки, права, що підтримується науковою бібліотекою університету м. Лунд (Швеція). Збірка журналів безоплатного доступу до інформаційних ресурсів, відповідає Будапештській ініціативі відкритого доступу (Budapest Open Access Initiative)
 • EBSCO GreenFILE —  бібліографічна база даних екологічної інформації. Цей ресурс пропонує унікальний погляд на способи впливу людей на навколишнє середовище. База даних містить близько 300 000 записів а також більш ніж 200 назв повнотекстових документів і цитованої довідкової літератури.
 • EBSCO Open Dissertations – база відкритих дисертацій EBSCO з різних галузей знань.
 • ROAD, the Directory of Open Access scholarly Resources – каталог наукових ресурсів відкритого доступу, у тому числі журналів, матеріалів конференцій, монографій та інституційних репозитаріїв. Проект Міжнародного центру ISSN, що розробляється з 2013 р. за підтримки ЮНЕСКО. Нині містить 1,7 млн. записів на 150 мовах світу з понад 200 країн. Матеріали включаються в каталог на основі певних критеріїв: відкритий доступ до всього змісту ресурсів; ресурс складається, здебільшого, з науково-дослідних робіт; аудиторія ресурсу – в основному, дослідники та науковці.
 • Hindawi — видавнича корпорація, яка охоплює понад 100 рецензованих журналів відкритого доступу з фізики, хімії, математики, техніки, біології, економіки та з інших основних наукових сфер.
 • Journals for Free — портал академічних журналів відкритого доступу з біології, сільського господарства, екології, тваринництва, економіки, історії, мовознавства, математики, астрономії, філософії, хімії. Пошук здійснюється за категоріями, мовою чи присутністю в базах даних: ScopusPubMedISI Master.
 • The Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR) — довідник наукових інституційних репозитаріїв відкритого доступу з основних сфер науки.
 • Research Papers in Economics (RePEc) — міжнародна некомерційна база дослідницьких праць з економіки, яка містить наукові статті різних видань в галузі економіки та суміжних наук, створена спільними зусиллями волонтерів 75 країн світу (включаючи Україну) з метою популяризації та поширення наукових знань.
 • ИНИОН — бібліографічні бази із соціальних та гуманітарних наук Інституту наукової інформації суспільних наук (ІНІСН). Наповнення: 3,5 млн. записів з економіки, демографії, філософії, соціології, історії, археології, етнології, держави і права з посиланням на повні тексти джерел Наукової електронної бібліотеки.
 • American Journal of Botany (AJB) — публікує дослідження, які становлять інтерес для широкої аудиторії вчених в усіх галузях біології рослин (структура, функції, розвиток, різноманітність, генетика, еволюція, розмноження, систематика), в усіх рівнях організації, а також в усіх груп рослин і суміжних організмів (ціанобактерій, водоростей, грибів і лишайників).
 • Biology & Science — розміщено статті та дослідницькі праці з біології. Більша частина публікацій у відкритому доступі або вказано дату, коли стаття буде доступна.
 • CiteSeer — електронна бібліотека наукової літератури, що представляє в основному інформацію в галузі обчислювальної техніки та інформатики.
 • ChemIndustry.com — є провідним об’ємним каталогом та одночасно пошуковою системою для хімічної промисловості та фахівців із суміжних дисциплін. ChemIndustry.com надає спеціалізовані послуги з пошуку хімічних назв, досліджень ринку (матеріали, звіти та дослідження ринку хімічної промисловості).
 • Data repositories — перелік тематичних репозитаріїв.
 • The Elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB (Electronic Journals Library) — доступ до повних текстів статей з 10576 журналів з різних галузей знань.
 • Helmholtz-Gemeinschaft — репозитарії та журнали відкритого доступу, в яких вчені Гельмгольцівських інститутів фігурують редакторами. Тематика: енергія, земля та навколишнє середовище.
 • InTech (Journals) — наукові журнали відкритого доступу: International Journal of Advanced Robotic Systems, Journal of Humanoids, International Journal of Engineering Business Management, The International Journal of Radio Frequency Identification & Wireless Sensor Networks, Journal of Humanoids та інші.
 • National Center for Biotechnology Information (NCBI) — бази даних Національного центру інформації з молекулярної біології.
 • OAIster — зведений каталог мільйонів записів, що полегшує вільний доступ до цифрових ресурсів. OAIster «збирає» описову інформацію (метадані) з колекції відкритого доступу по всьому світу, використовуючи OAI-PMH (the Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting).
 • ROAR (Registry of Open Access Repositories) — портал, що уніфікує доступ до 1436 репозитаріїв з усього світу. Можливість пошуку: за географічною ознакою, за системою, яка архівує (програмне забезпечення), за типом змісту.
 • UNdata — система доступу до баз даних ООН, через єдину точку досяжні 32 бази. Система UNdata містить бази даних, таблиці та глосарії, які вміщують більше 60 мільйонів записів, охоплюють широке коло тем, зокрема: сільське господарство, освіту, енергетику, навколишнє середовище, промисловість, торгівлю.
 • World Bank Databases — бази даних Світового банку у вільному доступі:  World Development Indicators (WDI), Global Development Finance (GDF), Africa Development Indicators (ADI), Global Economic Monitor (GEM) та багатьох інших. Теми: сільське господарство, економічна політика, навколишнє середовище, освіта та ін.
 • WorldWideScience.org — портал наукових ресурсів (60 баз даних з понад 60 країн світу).
 • DRIVER –  портал пропонує необмежений безкоштовний доступ до електронних документів з різних наукових дисциплін: понад 6830000 журнальних статей, дисертацій, книг, лекцій, доповідей і т.п., що регулярно надходять з 356 електронних архівів з 47 країн світу. Для керівників репозитаріїв існує можливість регістрації свого електронного архіву.
 • Портал відкритих даних ЄС European Union Open Data Portal  з’явився в результаті ініціативи Європейської Комісії «Стратегія відкритості даних для Європи» в грудні 2012 р. Він відкриває доступ до даних інших організацій Спілки, органів влади, офісів та агентств, які працюють під його відомством.