Алгоритм щодо вибіркового компоненту за ОПП на 23-24 н.р.

В лютому місяці відбулась презентація вибіркового компоненту освітньо-професійної програми відповідно до спеціальності.
Так група забезпечення за відповідною ОПП продемонструвала презентацію вибіркових дисциплін – дисципліни вільного вибору здобувачів для ОПС фахового молодшого бакалавра, спрямовані на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетенцій за спеціальністю та за уподобаннями здобувачів освіти спеціальностей: 205 Лісове господарство, 193 Геодезія та землеустрій та 206 Садово-паркове господарство.

Обсяг вибіркових навчальних дисциплін становить не менше 25% від загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для ОПС.

Наразі, триває остаточне визначення щодо вибіркового компоненту на 2023-2024 н.р. кожного здобувача освіти, шляхом заповнення заяв та відповідної гугл-форми.

👩‍🏫Денна форма навчання:

📝для ІІІ курсу https://forms.gle/kbeNmPKBkwn41now8 ;

  • ОПП Землевпорядкування (193 Геодезія та землеустрій)
    📝 гугл-форма для ІІ курсу https://forms.gle/5xsq5NkDZoQsZePk6

📝для ІІІ курсу https://forms.gle/Qnb6U5w21Q57rr9y7 ;

Заочна форма:
ОПП Лісове господарство (205 Лісове господарство) гугл-форма для заповнення – https://forms.gle/UmUEtF6rZSvvVuvFA

Вікторія САХНЮК, завідувач відділення