Академічна доброчесність залежить від усіх учасників освітнього процесу

На початку грудня 2023року відбулася зустріч гаранту програми та завідувача  кафедрою Лісівництва та захисту лісу Ярослава Дмитровича Фучила із здобувачами освіти освітнього ступеня «Бакалавр» освітньо-професійної програми «Лісове господарство».

Академічна доброчесність базується на згоді усіх учасників академічного процесу дотримуватися правил та виконувати покладені на них обов’язки Доброчесність є необхідною й важливою складовою освітнього процесу– доброчесність з боку як викладача, так і здобувача вищої освіти. Академічна доброчесність – це відданість академічної спільноти, навіть перед лицем труднощів, шести фундаментальним цінностям: чесності, довірі, справедливості, повазі, відповідальності й мужності.

Я.Д. Фучило