Всеукраїнський тиждень права в Малинському лісотехнічному коледжі

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 року № 627-р «Про затвердження плану заходів з проведення у 2016 році Всеукраїнського тижня права», з метою розвитку в коледжі системи безперервної правової освіти та виховання, покращення роботи щодо формування рівня правової культури студентів, розвитку громадянських компетентностей студентської молоді, застосування у освітньо-виховному процесі кращих європейських досягнень юридичної науки розроблені заходи з проведення у 2016 році Всеукраїнського тижня права з 05 по 09 грудня у Малинському лісотехнічному коледжі.

Всеукраїнська акція «Тиждень права» була започаткована 2008 року з нагоди відзначення 60-ї річниці проголошення Загальної декларації прав людини. Указом Президента України «Про Всеукраїнський тиждень права» № 1149/2008 від 08 грудня 2008 року встановлено проведення Всеукраїнського Тижня права щороку в тиждень, що включає 10 грудня – День прав людини, який відзначається в пам’ять проголошення Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році Загальної декларації прав людини.

Одним із завдань сучасної правової освіти є вміння студента орієнтуватись у величезному потоці інформації. Навчити цього лише на занятті правознавства просто неможливо, тому в коледжі щорічно проводиться Тиждень права, що включає в себе комплекс різноманітних форм позааудиторної роботи.

Основною метою Тижня було:
– підвищити інтерес студентів до правознавства;
– розширити й поглибити знання та вміння студентів з даної дисципліни;
– реалізувати на практиці основні принципи особистісно орієнтованого підходу до навчання;
– створити сприятливі умови для виявлення знань та вмінь студентів у нестандартних ігрових ситуаціях.

Проведення Тижня права було спрямовано на те, щоб поглибити знання студентської молоді про їх права, зазначені в державних документах: зокрема в Конституції України. Цей тиждень – пропаганда, спрямована на всіх громадян нашої держави.

Всеукраїнський тиждень права розпочався виставкою книг – законів про основні права людини. Головний бібліотекар ознайомила присутніх з історією започаткування та проведення Всеукраїнського тижня права, а також із виставкою «Правова література». Тиждень права сьогодні вже має статус державного, носить характер національної правової традиції та включає в себе цілу низку заходів, акцій, конкурсів.

Так, в рамках проведення тижня були проведені заходи, спрямовані на забезпечення захисту прав дитини дотримання національних та загальнолюдських морально-естетичних принципів, традицій. У коледжі класними керівниками груп були проведені виховні години на тему: «Права людини». Під час спілкування студенти повторили основні статті Конвенції про права дитини, а також було наголошено, що права нерозривно пов’язані з обов’язками, і що ми всі повинні робити такі вчинки, щоб не зашкодити собі, родині та оточуючим.

Протягом тижня у групах, а також з працівниками закладу були проведені години спілкування на правову тематику.

06 грудня серед студентів 2-го та 3-го курсів була проведена олімпіада з Основ правознавства. Студенти виявили знання та вміння щодо вирішення різних правових ситуаційних завдань. Переможці: І місце – Рузанова Оксана Олександрівна, студентка 3-го курсу групи БО 31 спеціальності «Бухгалтерський облік»; ІІ місце – Ширченко Ольга Андріївна, студентка 3-го курсу групи БО 31 спеціальності «Бухгалтерський облік»; ІІІ місце – Пашун Інна Володимирівна, студентка 2-го курсу групи БО 21 спеціальності «Бухгалтерський облік».

08 грудня 2016 року для студентів 2 курсу було проведено відео лекторій на тему: «Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх».

Для студентів 4-го курсу було проведено соціальне опитування шляхом анкетування «Корупція в повсякденному житті».

09 грудня 2016 року студенти коледжу долучилися до Всеукраїнського уроку «Права людини», який відбувся на базі приватного вищого навчального закладу «Європейський університет».

Вищезазначені заходи сприяли підвищенню зацікавленості студентів у вивченні правознавства. Рівень ефективності проведених заходів був достатньо високим, що дало змогу розвивати творчі здібності студентів, поглиблювати та розширювати знання про їхправа.

Робота щодо формування правових відносин продовжується і далі. Вона сприяє розширенню правових знань студентів, формує вміння співвідносити в життя норми моралі та прав, застосовувати правові знання у повсякденному житті.