ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ ПРОДОВЖУЄ РОБОТУ В КОЛЕДЖІ

30 травня члени акредитаційної  комісії продовжили свою роботу. Наразі здійснюється звірка документів кабінетів та лабораторій відповідно до акредитаційної справи, перевірка достовірності внесення інформації в ЄДЕБО. Крім цього експертам було запропоновано ознайомитися з навчально-методичною документацією та матеріально-технічною базою коледжу, а також продовжено проведення комплексних контрольних робіт за ОПП Бухгалтерський облік спеціальності 071 Облік і оподаткування.

 

Сахнюк В.В., Бондарук І.В., завідувачі відділення


ГАЛЕРЕЯ