Експертна комісія продовжує роботу в коледжі

17 січня члени акредитаційної комісії продовжили свою роботу.

Було здійснено звірку документів кабінетів та лабораторій відповідно акредитаційної справи. Здійснена перевірка інформації в ЄДБО. Експертам було запропоновано ознайомитися з навчально-методичною документацією та матеріально-технічною базою МЛТК. А також продовжено проведення комплексних контрольних робіт з таких дисциплін: «Ремонт машин», «Основи автоматизації виробництва» та «Трактори та автомобілі».


ГАЛЕРЕЯ