ЦК деревообробних та меблевих технологій

Циклова комісія деревообробних та меблевих  технологій

Підготовка фахових молодших бакалаврів за спеціальністю 187 Деревообробні та меблеві технології здійснюється на базі загальної середньої освіти, диплома кваліфікованого робітника відповідного напрямку та диплому про ступінь вищої освіти. Фахівці готуються для організаційно-управлінської, господарської діяльності в галузі деревообробних та меблевих технологій.

 Випускники є фахівцями з технології меблевого, лісопиляльного, сушильного, столярно-будівельного, тарного виробництв, дерев’яного домобудування, проектування технологічних процесів деревооброблення та конструювання виробів з деревини.

Циклова комісія бере участь у підготовці фахівців усіх спеціальностей коледжу за денною і заочною формою навчання.

До її складу входять 5 викладачів спеціальних дисциплін.

Серед який три викладачі – викладачі вищої категорії і мають стаж роботи на підприємствах галузі.

 До структури циклової комісії входять дисципліни базової підготовки:  вища математика, іноземна мова, комп’ютерні технології, матеріалознавство, деревинознавство та  лісове товарознавство, нарисна геометрія, комп’ютерні технології, основи автоматизації виробництва, основи конструювання виробів з деревини, сушіння і захист деревини, Обладнання галузі, основи технології лісопиляльно-деревообробного виробництва, механічне оброблювання деревини, основи технології виробів з деревини, виробництво деревних композиційних матеріалів, основи проектування деревообробних цехів, опорядження деревини і деревних матеріалів.

Викладачі циклової комісії формують у студентів ініціативність, інноваційність, мобільність, комунікативність; впроваджують активні та інтерактивні методи, новітні технології навчання, які базуються на реалізації компетентністного підходу.

Випускник з професійною кваліфікацією «технік-технолог» може працевлаштуватися на посади: 3111. Технік-технолог;  3119. Технолог, технік, технік-технолог з виробництва меблів,. лаборант (галузі техніки);  3152. Інспектор з контролю якості продукції;  3340. Майстер виробничого навчання;  3436.3. Помічник керівника малого підприємства (без апарату управління);  7422.1. Контролер деревообробного виробництва.

Значна увага приділяється роботі з обдарованими студентами в позаурочний час. З цією метою під керівництвом викладачів циклової комісії діють предметні гуртки, а також студенти приймають участь в науково-практичних конференціях.

Члени комісії в постійному творчому пошуку шліхів досягнення результативності у формуванні особистості майбутнього фахівця – мебляра та деревообробника.

Шановні друзі!
Студенти, роботодавці, батьки, випускники!

Просимо Вас щиро відповісти на питання анкет з метою покращення освітнього процесу

Анкета для стейкхолдерів освітніх програм (посилання на анкету)