Участь у конференції студентки МФК

Гулько Вікторія, студентка групи ЗБ 41 спеціальності 206 Садово-паркове господарство (ОПП «Зелене будівництво і садово-паркове господарство»), 23 листопада 2023 року взяла участь у роботі ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ліс, наука, молодь» на базі Поліського національного університету. Вона виступила з результатами власних досліджень на тему: «Перспективи використання гінкго дволопатевого на об’єктах комплексної зеленої зони Житомирського Полісся» (науковий керівник – канд. с.-г. наук, викладач коледжу Буднік Ігор Петрович). Робота студентки отримала схвальні відгуки від організаторів заходу та була рекомендована до розміщення у збірнику матеріалів конференції.

Ганжалюк Т. С., викладач МФК,

керівник робочої групи 

ОПП «Зелене будівництво і садово-паркове господарство»