Положення про силабус навчальної дисципліни в МФК

Положення про силабус навчальної дисципліни в МФК