Анкетування щодо дотримання академічної доброчесностіи під час реалізації ОПП

Анкетування щодо дотримання академічної доброчесностіи під час реалізації ОПП