Анкетування-щодо-дотримання-академічної-доброчесностіи-під-час-реалізації-ОПП-1

Анкетування-щодо-дотримання-академічної-доброчесностіи-під-час-реалізації-ОПП-1