Психологічні мотиви як регулятори виробничої діяльності працівників зі спеціальності: « Зелене будівництво та садово-паркове господарство».

  Розбудова незалежної України потребує перегляду усіх систем державного функціонування, в тому числі і системи професійної підготовки спеціалістів. В Україні протягом десятирічь послідовно здійснюється аграрна реформа, спрямована на перехід агропромислового виробництва до ринкової економіки, на подолання відчуження працівників сільського господарства від землі, від засобів виробництва і результатів праці.

   Ринкова економіка ставить значно вищі вимоги до кваліфікаційного рівня керівників і фахівців, ніж планова система господарювання. Цим зумовлюється необхідність здійснення безперервного процесу теоретичного й практичного навчання керівників нового типу. Тому одним із важливих завдань освіти є її глибока психологізація, спрямована на формування професійно-психологічної підготовки майбутніх управлінців аграрного виробництва. Основною метою курсу є розкриття психологічних закономірностей управління в системі аграрних формувань.

   29 березня 2024 року студентам, випускникам Малинського фахового коледжу, було проведено семінари, інформаційні бесіди на теми:  «Психологічні особливості управління»; « Основні складові психологічної готовності керівника до управління»; « Гендерні аспекти управлінської діяльності»; «Механізми групової динаміки, феномени групової життєдіяльності»; « Психологічні умови попередження та подолання конфліктів в організації»; «Методи управління стресовими та кризовими ситуаціями в управлінській діяльності».

  Студенти засвоїли основні вправи роботи в колективі для забезпечення комфортної роботи і для подальшого розвитку своїх професійних вмінь.