Психологічна готовність студентів до професійної діяльності групи за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аудит»

    01.05.2023р.- практичним психологом Малинського фахового коледжу було проведено інформаційно-корекційну бесіду з елементами тренінгу на психологічну готовність студентів до професійної діяльності.

   Бухгалтер – особистість, яка вміє ставити життєві цілі й досягати їх,  розпоряджатись своїм часом, може достойно вирішувати конфліктні ситуації, правильно реагувати на стрес.

  Психологічна готовність бухгалтера містити запас професійних знань, умінь і навичок, риси особистості: переконання, інтереси, професійна пам’ять, мислення, увага,  працездатність, емоційність, моральний потенціал особистості. 

  Пріоритет даної професії є імідж людини, яка відповідає вимогам суспільства. Сучасний бухгалтер – це комунікабельний спеціаліст , здатний до продуктивного ділового спілкування.

   На занятті студенти засвоїли основні стилі спілкування, психологічні вправи на розвиток самоконтролю, засвоїли головні правила прийняття на роботу, ознайомилися з елементами рефлексії при сильному психологічному напружені, вдосконалили знання щодо емоційно-вольової бази розвитку особистості.

Практичний психолог:                                                            І.В. Лук’янчук