Презентація вибіркових дисциплін для студентів ОПП «Обробка деревини» спеціальності 205 Лісове господарство

У сучасних умовах реформування освіти актуальною є проблема підготовки конкурентоспроможних фахівців, здатних до самовдосконалення та самореалізації, створення сприятливих умов для їх творчого, особистісно-професійного зростання.
Для цього 22 лютого 2022 року для студентів спеціальності 205 Лісове господарство освітньо-професійної програми «Обробка деревини» відбулась презентація вибіркових дисциплін у режимі відеоконференції. Викладачі у вигляді відеопрезентацій ознайомили студентів із метою, завданнями та компетентностями, які вони здобудуть після вивчення дисциплін: Основи технічної механіки, Основи прикладної механіки, Комп’ютерна графіка, Комп’ютеризація меблевого виробництва, Основи конструювання виробів з деревини, Художнє конструювання та дизайн меблевих виробів, Основи стандартизації та метрології, Екологічна стандартизація, сертифікація та управління якістю. Тепер перед нашими здобувачами освіти стоїть вибір не тільки дисципліни, але й викладача. Тож побажаємо нашим студентам зробити правильний вибір!

Сергій Лахно, викладач спецдисциплін