Правила отримання соціальної стипендії в 2023 році

Для отримання соціальної стипендії студенти нового набору (які зараховані на бюджетну основу, за регіональним замовленням) звертаються до навчального закладу і подають до 04.09.2023 р.:

🔆Діти-сироти та діти, позбавлених батьківського піклування:
✔Заява*;
✔Копія паспорта;
✔Копія свідоцтво про народження дитини;
✔Копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
✔Копія студентського квитка;
✔Копія рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;
✔Копію свідоцтва про смерть батьків.

🔆 Діти осіб, визнаних учасниками бойових дій (АТО):
✔Заява*;
✔Копія паспорта;
✔Копія свідоцтво про народження дитини;
✔Копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
✔Копія студентського квитка;
✔Копію посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка;
✔Довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги.

🔆Діти-інваліди та  особи з інвалідністю І-ІІІ групи:
✔Заява*;
✔Копія паспорта;
✔Копія свідоцтво про народження дитини;
✔Копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
✔Копія студентського квитка;
✔Копію посвідчення;
✔Копію медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років та копію довідки медико-соціальної експертизи.

🔆Студенти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»:
✔Заява*;
✔Копія паспорта;
✔Копія свідоцтво про народження дитини;
✔Копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
✔Копія студентського квитка;
✔Довідку органу соціального захисту населення про призначення сім’ї допомоги.

‼Копії в 1-му екземплярі+1 папка швидкозшивач
*зразки заяв можна отримати та заповнити в 17 аудиторії \навчальний відділ\
 
Детальніше в розділі “Студентам – Стипендіальне забезпечення” на сайті коледжу.

Також для отримання довідки з 01.09.2023 року , щодо навчання в МФК на денній формі навчання, необхідно заповнити онлайн-форму за покликанням https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPbmAzlW3U2f_qxiYWlhLc2VhCf7Q_yY2IdZQNvk4kNRZWlQ/viewform

Вікторія САХНЮК, завідувач відділення