Поширення досвіду

Сьогодні, 28 лютого, відбулось відкрите заняття з дисципліни «Лісова ентомологія» для здобувачів освіти спеціальності 205 «Лісове господарство». Викладач МФК, Карпович Марина Сергіївна, спираючись на матеріали власних досліджень, довела актуальність теми «Хвоєгризучі шкідники». Під час заняття майбутні лісівники ознайомилися з найпоширенішими фітофагам та їх найхарактернішими біологічними, екологічними та фенологічними особливостями поширення, негативним впливом на соснові насадження. Особливу увагу приділено вибору заходів захисту. Наголошено на доцільність застосування біологічного методу захисту як такого, що не шкодить довкіллю. Викладачі, які відвідали заняття, відмітили хорошу наповненість лекції засобами ІКТ, використання передового досвіду лісівників та власних досліджень. Загалом, студенти і викладачі схвально оцінили заняття.

Завкафедрою, Фучило Ярослав Дмитрович