Планове засідання педагогічної ради коледжу

Відбулось чергове засідання педагогічної ради, де було заслухано доповіді:
✅Аналіз якості освітніх процесів у коледжі за результатами опитування здобувачів освіти і стейкхолдерів та напрями подальшого вдосконалення освітньої діяльності (Сахнюк В.В.);

✅Стан роботи з фізичного виховання, формування здорового способу життя студентів коледжу (Гловацький Р.М.);
✅Звіт про роботу психологічної служби коледжу ( Лук’янчук І.В). Затверджено освітньо-професійні програми на 2021/2022 н.р., після обговорення їх проєктів на програмних радах, Положення про вибіркові навчальні дисципліни та порядок їх обрання здобувачами освіти у МЛТК ( яке вступить в дію з 1.09.21 року). А також ще ряд поточних питань щодо життєдіяльності закладу та освітнього процесу в коледжі.

Вікторія Сахнюк, завідувач відділення