Іванюк Ігор Дмитрович

Іванюк Ігор Дмитрович
директор коледжу

Дата народження: 14.08.1967 р.

Освіта: Українська ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарська академія, 1989 р.

Науковий ступінь, вчене звання: Доктор сільськогосподарських наук

Кваліфікація: Інженер лісового господарства

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання: Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, відмінник лісового господарства, заслужений працівник лісового господарства

Працює в коледжі: з 2011 року

Викладає предмети (дисципліни): Лісівництво

Науково-методична робота: Активно впроваджує на заняттях елементи проблемного навчання, аналіз виробничих ситуацій, інформаційно-комп’ютерні технології. Володіє інноваційними освітніми методиками, активно впроваджує їх у навчальний процес. Має багатий виробничий досвід, який дає змогу тісно пов’язувати процес навчання з практикою.Адміністративну роботу поєднує з науково-методичною та науково-дослідною діяльністю. Є науковим керівником двох аспірантів, співавтором навчального посібника «Типологія лісу» з грифом Міністерства освіти і науки України, що використовується у навчальному процесі ВНЗ І-ІУ рівнів акредитації з напряму підготовки «Лісове та садово-паркове господарство», автором понад 30 наукових та науково-методичних праць.Керівник робочих груп з розробки Галузевих стандартів вищої освіти України для спеціальностей «Лісове господарство», «Лісозаготівля та первинна обробка деревини», «Експлуатація та ремонт обладнання лісового комплексу».

Монографія

 1. Лакида П. І., Бала О. П., Матушевич Л. М., Лакида І. П., Іванюк І.Д. Лісівничо-екологічний потенціал дібров Полісся України: монографія. Корсунь-Шевченківський, 2018. 206 с. (Здобувач долучався до збору експериментальних даних, їх обробки та моделювання біопродуктивності дубових деревостанів Українського Полісся).

Навчальні посібники

 1. Типологія лісу / Г. І. Васенков, І. Д. Іванюк, Я. І. Макарчук, О. О. Орлов. – Житомир: “Полісся”, 2013. – 244 с.
 2. Лісова таксація: практикум / Г. І. Васенков, І. Д. Іванюк, В. А. Гиря, С. М. Кусік. – Кропивницький: ФОП Піскова М.А., 2017. – 132 с.
 3. Мисливствознавство. Ч1 / А. І. Гузій, І. Д. Іванюк, В. М. Кусік, П. Б. Хоєцький. – Харків: Мачулін, 2017. – 276 с.
 4. Мисливствознавство. Ч2 / А. І. Гузій, І. Д. Іванюк, В. М. Кусік – Харків: Мачулін, 2018. – 254 с.
 5. Іванюк І.Д. Лісознавство : навчальний посібник / Іванюк І.Д., Кусік В. М. – Малин : Малинський лісотехнічний коледж, 2017. 368 с.
 6. Іванюк І.Д., Кусік В.М. Лісівництво : навчальний посібник / Іванюк І.Д., Кусік В. М. – Малин : Малинський лісотехнічний коледж, 2017. 412 с.
 7. Іванюк І.Д. Мисливствознавство.: навч. пос. для студ. / Кусік В.М., Іванюк І.Д., Гузій А.І. – Малин : 2014. – 464 с.
 8. Захисне лісорозведення (Історичний аспект) /[ Васенков Г.І., Іванюк І.Д., Іванюк Т.М., Хрик В.М.]. – Кропивницький, 2017. – 116 с.
 9. І.Д. Іванюк Основи фахової підготовки : навчальне видання / І.Д. Іванюк, Л.О. Ковальчук, Т.Є. Вербицька, О.І. Шемет, В.М. Кусік, Т.С. Ганжалюк, Ю.П. Галюзова. – Малин : МЛТК, 2020.- 198с.

Наукові статті та тези доповідей

 1. Іванюк Т. М., Іванюк І. Д. Структура розподілу дубових деревостанів Центрального Полісся України за групами віку. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. 2014. № 1 (41). Т. 3. С. 135–139.
 2. Іванюк І. Д., Гузій А. І., Іванюк Т. М. Радіоактивне забруднення лісових пасовищ та сінокісних угідь. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. 2016. № 1 (55). Т. 3. С. 170–176.
 3. Лакида П. І., Бала О. П., Матушевич Л. М., Іванюк І. Д. Сучасний стан і продуктивність дібров Українського Полісся. Лісівництво і агролісомеліорація. 2016. № 129. С. 32–39.
 4. Іванюк І. Д., Іванюк Т. М. Хвороби дуба звичайного у системі факторів, які знижують продуктивність деревостанів. Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. 2017. № 43. С. 79–85.
 5. Іванюк І. Д., Кусік В. М. Шкодочинність комах у насадженнях дуба звичайного в зоні Західнополіського та Центральнополіського лісових округів України. Лісове і садово-паркове господарство України. 2018. № 14. URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Lis/article/view/12703.
 6. Іванюк І. Д., Іванюк Т. М. Динаміка екологічних параметрів ґрунтів у процесі відновлення рослинності дубових лісів полісся. Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. 2018. Вип. 44. С. 35–42.
 7. Іванюк І. Д., Ландін В. П. Сучасний стан і продуктивність насаджень дуба звичайного (Quercus robur) у лісовому фонді КП «Житомироблагроліс». Агроекологічний журнал. 2019. № 1. С. 23–28.
 8. Іванюк І. Д., Іванюк Т. М. Радіальний приріст пристигаючих дубових деревостанів сугрудків Центрального Полісся України. Наукові горизонти. 2019. № 2 (75). С. 50–57.
 9. Іванюк І. Д., Іванюк Т. М. Флористичний склад рослинних угруповань дубових насаджень Полісся України після суцільних рубок. Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. 2019. Вип. 45. С. 100–104.
 10. Іванюк І. Д. Динаміка різноманіття трав’яно-чагарникового ярусу після суцільних рубань дубових лісів природного походження та створення культур дуба у вологих сугрудках Житомирського Полісся. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. 2020. Т. 30. № 1. С. 33–38.
 11. Іванюк І. Д., Фучило Я. Д., Іванюк Т. М. Оцінка біопродуктивності лісів Правобережного Полісся України. Наукові горизонти. 2020. № 4 (89). С. 115–120.
 12. Іванюк І. Д., Фучило Я. Д. Вплив метеорологічних чинників на радіальний приріст дуба звичайного в умовах свіжих і вологих сугрудків Полісся України. Наукові праці Лісівничої академії наук України. 2020. Вип. 20. С. 57–63.).
 13. Иванюк И. Д. Состояние и продуктивность дубовых древостоев правобережного Полесья Украины. Проблемы лесоведения и лесоводства. 2017. Вып. 77. С. 299–307.
 14. Ivanyuk, Zborovska O., Zhukovskyi O. Dynamics of radial increment of the premature oak stands in fairly fertile site type with varying humidity degree of polissya in Ukraine. Miškininkystė. 2019. № 2 (84). P. 71–76.
 15. Kalyta, Ivanyuk I. Prospects of financing of public-private partnerships in Ukraine by internatio. European science Scientific journal. 2019. № 4. Р. 32–38.
 16. Краснов В. П., Курбет Т. В., Давидова І. В., Шелест З. М., Жуковський О. В., Іванюк І. Д. Динаміка вмісту 137Сs у корі крушини ламкої (Frangula alnus) у лісах Полісся України. Ядерна фізика та енергетика. 2018. Т. 19. № 3. С. 258–264.
 17. Іванюк І. Д. Вплив мікрорезонансної біоактивації на динаміку проростання насіння сосни звичайної / І. Д. Іванюк, І. В. Шикіло. // Житомир: ЖНАЕУ. – 2011. – №2. – С. 228–232.
 18. Андрєєва О.Ю., Іванюк І.Д., Іванюк Т.М., Буднік І.П. // Типологічна структура соснових насаджень центрального Полісся// Лісівництво і агролісомеліорація. – 2020. Вип. 136 – 2020. Iss. 136
 19. Іванюк І. Д., Іванюк Т. М. Динаміка площ насаджень дуба звичайного у держлісфонді Центрального Полісся України. Лісівнича освіта і наука: історія, сучасний стан та перспективи розвитку: Міжобласна науково-практична конференція, м. Малин, 9 червня 2016 року: тези доповіді. Малин, 2016. С. 53–57.
 20. Іванюк І., Зборовська О., Жуковський О. Динаміка приросту по діаметру дуба звичайного на території парку Малинського лісотехнічного коледжу та лісових масивів Слобідського лісництва ДП «Малинське лісове господарство». Лісівнича освіта і наука: історія, сучасний стан та перспективи розвитку: Всеукраїнська науково-практична конференція, м. Малин, 23 березня 2017 року: тези доповіді. Малин, 2017. С. 65–69.
 21. Іванюк Т. М., Іванюк І. Д. Стан дубових насаджень Центрального Полісся України. Здоров’я лісів, екосистемні послуги та лісові продукти для суспільства: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 6–7 квітня 2017 року: тези доповіді. К., 2017. С. 75–77.
 22. Іванюк І. Д., Іванюк Т. М. Походження дубових деревостанів Правобережного Полісся України. Лісівнича освіта і наука: історія, сучасний стан та перспективи розвитку: Всеукраїнська науково-практична конференція, м. Малин, 22 березня 2018 року: тези доповіді. Малин, 2018. С. 7–10.
 23. Іванюк І. Д., Гиря В. А. Динаміка площ та таксаційних показників дубових насаджень Правобережного Полісся України. Лісівнича освіта і наука: історія, сучасний стан та перспективи розвитку: Всеукраїнська науково-практична конференція, м. Малин, 22 березня 2018 року: тези доповіді. Малин, 2018. С. 37–41.
 24. Іванюк І. Д., Іванюк Т. М. Фітоіндикація кислотності ґрунту після суцільних зрубів у сугрудках Центрального Полісся України. Лісівнича освіта і наука: стан, проблеми та перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція, м. Малин, 28 березня 2019 року: тези доповіді. Малин, 2019. С. 106–111.
 25. Іванюк І. Д., Іванюк Т. М. Фітоіндикація вологості ґрунту в умовах сугрудів Полісся України. Лісовирощування: історична та інноваційна діяльність у галузі лісового господарства: Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 200-річчю з дня народження В. Є. фон Граффа, м. Овруч, 15 листопада 2019 року: тези доповіді. Овруч, 2019. С. 7–10.
 26. Іванюк І. Д., Іванюк Т. М. Динаміка радіального приросту середньовікових дубових деревостанів Полісся України. Лісівнича освіта і наука: стан, проблеми та перспективи розвитку: ІІ Міжнародна науково-практична конференція, м. Малин, 26 березня 2020 року: тези доповіді. Малин, 2020. С. 6–11.
 27. Іванюк Т. М., Іванюк І. Д. Динаміка аерованості ґрунту у процесі відновлення лісової рослинності. Наукові читання-2020: науково-практична конференція, м. Житомир, 11–15 травня 2020 року: тези доповіді. Житомир, 2020. С. 30–32.
 28. Ivanyuk D., Fuchylo Y. D. Use of hydrothermal coefficient indicators for study of radial growth of oak trees in Polissya of Ukraine. Organization of scientific research in modern conditions ‘2020’, Seattle, Washington, USA 14–
  16 may, 2020: conference proceedings. Seattle, 2020. P. 247–251.
 29. Іванюк І. Д. Ґрунтові умови дубових насаджень Полісся України / І. Д. Іванюк, Т. М. Іванюк. // Житомир: ЖНАЕУ. – 2013.
 30. Іванюк І.Д. Вікова структура дубових деревостанів Центрального Полісся України / І.Д. Іванюк, Т.М. Іванюк // Матеріали науково-практичної конференції Житомирського агроекологічного університету, 2014
 31. Іванюк І. Д., Фучило Я. Д., Коркуленко О. М., Соботович А. Л., Ганжалюк Т. С. Сосна жорстка (Рinus rigida Mill.) у свіжих борах Центрального Полісся / Іванюк І. Д., Фучило Я. Д., Коркуленко О. М., Соботович А. Л., Ганжалюк Т. С. // Тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції (9-12 жовтня 2019 року, м. Київ, НУБіП України, ННІ лісового і садово-паркового господарства, кафедра Лісівництва). – Київ: Вид-во НУБіП України. – с. 97-98

Відзнаки та нагороди: Відмінник лісового господарства України;Іменний годинник Голови Державного агентства лісових ресурсів України;
Почесна грамота Житомирської обласної державної адміністрації;
Почесна грамота управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації;
Почесна Грамота МОН України;
Нагрудний знак “Відмінник освіти”;
Подяка МОН України;
Грамота МОН України.

Повернутися до сторінки циклової комісії лісогосподарських та садово-паркових дисциплін