ЦК лісогосподарських та садово-паркових дисциплін

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ТА САДОВО-ПАРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

    Циклова комісія лісогосподарських дисциплін була створена у 1958 році.

   Члени циклової комісії здійснювали навчально-методичну роботу за спеціальністю  Лісове господарство. Тривалий час очолювала циклову комісію Шульга Зоя Павлівна – викладач-методист, Відмінник лісового господарства.

В різні періоди головою комісії були: Ковальчук Л. О. та Ганжалюк Т. С.

          У 2013 році в коледжі були відкриті нові спеціальності «Мисливське господарство» та «Зелене будівництво і садово-паркове господарство», тому виникла необхідність у зміні назви комісії. Вона отримала назву - циклова комісія «Лісомисливських та садово-паркових дисциплін».

          У 2016 році спеціальність 205 Лісове господарство об’єднала такі ОПП: «Лісове господарство», «Мисливське господарство», «Обробка деревини»,  «Лісозаготівля та первинна обробка деревини». Спеціальність «Зелене будівництво і садово-паркове господарство» ввійшла до спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» і стала ОПП цієї спеціальності. А з вересня 2019 року циклова комісія була перейменована у циклову комісію «Лісогосподарських та садово-паркових дисциплін».

Циклова комісія  здійснює розробку і втілення у життя заходів, спрямованих на поліпшення якості навчання, впроваджує заходи щодо підвищення рівня організації освітнього процесу, ознайомлює з методами та прийомами роботи викладачів, розробляє методики викладання окремих навчальних  дисциплін, надає рекомендації щодо ефективного використання навчального обладнання, наочних посібників, нових педагогічних технологій у освітньому процесі, організації самостійної роботи здобувачів освіти за спеціальностями  «Лісове господарство» та  «Садово-паркове господарство». 

 У центрі уваги циклової комісії є принципи академічної доброчесності, студентоцентризму та забезпечення індивідуальної траєкторії здобувачів освіти, а також індивідуальна робота із здобувачами освіти, зокрема  вивчення і запровадження досвіду роботи з обдарованою молоддю, методики індивідуальних консультацій, запровадження досвіду диференційованого навчання студентів. Поряд із навчальною, циклова комісія здійснює і виховну роботу.

          На теперішній час, головою циклової комісії є Стасюк Світлана Володимирівна, спеціаліст вищої категорії.

          Циклова комісія об'єднує в собі  досвідчених викладачів, справжніх професіоналів своєї справи, які мають багатий практичний  і викладацький досвід, та передають свою майстерність молодим викладачам.  До складу  комісії входять викладачі: Іванюк І. Д. - спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, відмінник лісового господарства, заслужений працівник лісового господарства;   Ганжалюк Т. С., Роюк А. В., Ковальчук Л. О. - спеціалісти вищої категорії,  викладачі - методисти; Татур В. М. - спеціаліст вищої категорії, старший викладач; Матющенко М. В., Лахно С. В.– викладачі вищої категорії;  Кусік В. М., Вечірко О. П. – спеціалісти І категорії; Кусік С. М., -  спеціаліст ІІ категорії та Копишинська О. М., Карпенко О. А. - викладачі  спеціалісти.

          Основні навчальні дисципліни, що викладаються  для студентів спеціальності  205 Лісове господарство та 206 Садово-паркове господарство: лісівництво, лісова таксація і лісовпорядкування, основи екології, лісозахист, охорона природи,  лісові культури та лісомеліорація,  недеревні ресурси лісу, дендрологія, квітництво,  ландшафтний дизайн,  комп'ютерні  технології проектування садово-паркових об'єктів, ґрунтознавство, анатомія і фізіологія мисливських звірів і птахів, проектування об'єктів зеленого будівництва, мисливствознавство, мисливська кінологія, трофейна справа та таксидермія, основи ветеринарії та зоогігієни.

Договори про співпрацю із ЗО

Стасюк Світлана

Голова циклової комісії лісогосподарських та садово-паркових дисциплін

ЛГ-ЗБ-голова-ЦК

Викладацький склад циклової комісії:

ilovepdf_merged-2_organized

205 Лісове господарство (ОПП Лісове господарство, ОПП Мисливське господарство)
 
Лісник та єгер – це люди, які перш за все люблять природу, які садять, доглядають, вирощують, творять ліс і допомагають тваринам виживати в ньому.

Зародження розвитку галузі в Україні відбувається на рубежі XVIII — XIX століть.

Наприкінці XV – XVI ст. для лісів України відкрились ринки країн Західної Європи, де на той час площа лісів значно зменшилась, розпочалась масова лісозаготівля, що призвело до того, що по-варварськи винищувалися гаї і діброви. 

Професія лісника і єгеря передається з покоління в покоління. Обіймати посади за даними професіями можуть чоловіки і жінки, які досягли вісімнадцятирічного віку. 

«Ліси – це легені Планети», ми бачимо, що щорічно ці "легені" потерпають від варварських рук і хижацького ставлення людства, а рослинам і тваринам потрібні друзі і помічники, саме лісник та єгер являються друзями природи які дбають про природу. Щоб було життя на нашій планеті нам необхідні рослини, дерева, тварини, а їм необхідні помічники - лісники, єгеря.

Випускник з професійною кваліфікацією «технік лісового господарства» може працевлаштуватися на посади: 3212 Технік лісового господарства; 3212 Технік-лісопатолог; 3212 Технік-таксатор; 3212 Інспектор з охорони природи; 3212 Технік-ґрунтознавець; 3212 Технік-мисливського господарства; 3212 Інспектор з охорони природи; 3212 Технік із лісозаготівель; 3152 Інспектор з контролю якості та використання лісоматеріалів; 3340 Майстер виробничого навчання; Інструктор виробничого навчання; 3436.3 Помічник керівника малого підприємства (без апарату управління); 3340 Інструктор виробничого навчання, лаборант (освіта), майстер виробничого навчання, майстер навчального центру, технолог– наставник, педагог професійного навчання.   

Випускник з професійною кваліфікацією «технік мисливського господарства» може працевлаштуватися на посади: 3212 Технік мисливського господарства; 3212. Інспектор з охорони природи; 3340 Майстер виробничого навчання; Інструктор виробничого навчання; 3436.3 Помічник керівника малого підприємства (без апарату управління); 3340 Інструктор виробничого навчання, лаборант (освіта), майстер виробничого навчання, майстер навчального центру, технолог– наставник, педагог професійного навчання. 


 205 Лісове господарство (ОПП Обробка деревини, ОПП Лісозаготівля та первинна обробка деревини)

Лісова́ і деревообро́бна промисло́вість — важлива складова економіки України.

На рубежі XVIII — XIX століть створюються дрібні кустарні лісопильно-деревообробні і меблеві підприємства. Лісозаготівлі в переважній більшості районів носили сезонний характер. Наразі дана галузь набула значного розвитку.

Складової деревообробної галузі є лісозаготівельна промисловість. Заготівля деревини здійснюються на промисловій основі цілий рік. 

Як правильно заговлювати деревину для подальшої її переробки можна освоїти за ОПП Лісозаготівля та первинна обробка деревини. Вміння вправлятись з деревиною, навчитись моделювати і виготовляти меблі допоможуть знання з ОПП Обробка деревини.

 Випускник з професійною кваліфікацією «технік - технолог» може працевлаштуватися на посади:  3111. Технік-технолог; 3119 Технолог, технік, технік-технолог з виробництва меблів, лаборант (галузі техніки); 3152 Інспектор з контролю якості продукції; 3340 Майстер виробничого навчання; 3436.3 Помічник керівника малого підприємства (без апарату управління); 7422.1 Контролер деревообробного виробництва.


206 Садово-паркове господарство (ОПП Зелене будівництво і садово-паркове господарство)

Ландшафтний дизайн – це розробка та впровадження заходів щодо перетворення та оформлення земельної ділянки. Наразі існує безліч рішень облаштування території як присадибної так і загального користування земельної ділянки. Зведення альпійських гірок, оформлення газонів і клумб, організація освітлення та поливу, включення малих архітектурних форм (скульптур, альтанок, містків, гойдалок), штучних водоймищ та багато іншого - все це комплекс робіт які виконує – фаховий молодший бакалавр з садово-паркового господарства. Від того, наскільки професійно розроблений та впроваджений проєкт ландшафтного дизайну, залежить чи буде на даній ділянці затишно й комфортно.

Вагомою перевагою даної професії є те, що талановиті фахівці можуть досягти успіхів в ній винятково завдяки результатам своєї праці. Іншими словами, ландшафтний проєкт, виконаний та втіленний в життя, є кращим підтвердженням кваліфікації фахівця, також наявною рекламою майстерності та рівня роботи.

 Випускник можуть займати первинні посади: фахівець садово-паркового господарства, садівник, фахівець з квітникарства, озеленювач, робітник зеленого будівництва, начальник дослідної лабораторії, начальник проектно-кошторисного бюро (групи), директор (керівник) малого підприємства, науковий співробітник   

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «Лісове господарство»

Пропозиції та зауваження щодо змістовного наповнення освітньо-професійної програми просимо надсилати: на електронну адресу (mltk2010@gmail.com) або скористатися формою зворотного зв’язку.
Проєкт ОПП “Лісове господарство” ФПО 2024

СТАНДАРТИ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ за спеціальністю 205 “Лісове господарство”
Стандарт фахової передвищої освіти за спеціальністю 205 “Лісове господарство” (Наказ №1199 від 8.11.2021)

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «Лісозаготівля та первинна обробка деревини»

Пропозиції та зауваження щодо змістовного наповнення освітньо-професійної програми просимо надсилати: на електронну адресу (mltk2010@gmail.com) або скористатися формою зворотного зв’язку.
Проєкт ОПП “ Лісозаготівля та первинна обробка деревини ” ФМБ 2022


УЗАГАЛЬНЕНА ТЕМАТИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ здобувачів ОПС 'фаховий молодший бакалавр' спеціальності 206 Садово-паркове господарство

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «Мисливське господарство»

Пропозиції та зауваження щодо змістовного наповнення освітньо-професійної програми просимо надсилати: на електронну адресу (mltk2010@gmail.com) або скористатися формою зворотного зв’язку.

Проєкт ОПП “Мисливське господарство” ФМБ 2024


Каталоги компонентів за ОПП

УЗАГАЛЬНЕНА ТЕМАТИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ здобувачів ОПС 'фаховий молодший бакалавр' спеціальності 206 Садово-паркове господарство

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «Зелене будівництво і садово-паркове господарство»

Пропозиції та зауваження щодо змістовного наповнення освітньо-професійної програми просимо надсилати: на електронну адресу (mltk2010@gmail.com) або скористатися формою зворотного зв’язку.
Проєкт ОПП “Зелене будівництво і садово-паркове господарство” ФМБ 2024

СТАНДАРТИ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ за спеціальністю 206 “Садово-паркове господарство”
Стандарт фахової передвищої освіти зі спеціальності 206 Садово-паркове господарство галузі знань 20 Аграрні науки і продовольство освітньо-професійного ступеня "фаховий молодший бакалавр" затверджений "06" квітня 2022 року (наказ МОН України № 307). Стандарт вводиться в дію з 2022/23 навчального року.


УЗАГАЛЬНЕНА ТЕМАТИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ здобувачів ОПС 'фаховий молодший бакалавр' спеціальності 206 Садово-паркове господарство


Новини:

 

 

📌 *ТОВ СГП «Деметра»* шукає працівників для роботи на виробництві ( з перспективою кар’єрного росту📚) та у продажу на власних торгових точках.

🧭Підприємство розташоване в с.Щасливе Бориспільського р-ну і 🌳🌷займається вирощуванням саджанців плодових, ягідних та декоративних культур в контейнерах.

👩‍💼👨‍💼Нам потрібні молоді, енергійні люди, знайомі з основами вирощування та догляду за рослинами, готові навчатися та освоювати практичні знання.

🏠Проживання надається.

👩‍💻Початок роботи – з 01.03.2022.

За довідками звертатись у відділ працевлаштування в коледжі /каб.17 або до завідувача відділенням/

Анкета для опитування роботодавців


Новини:

 

Відмінники:

Новини:

Шановні друзі!
Студенти, роботодавці, батьки, випускники!

Просимо Вас щиро відповісти на питання анкет з метою покращення освітнього процесу

Анкета для стейкхолдерів освітніх програм (посилання на анкету)

Шановні випускники!
Малинський фаховий коледж просить надати інформацію щодо вашого подальшого працевлаштування після закінчення закладу та заповнити гугл-форму відповідно до освітньо-професійної програми.
Клікайте на відповідне посилання та заповнюйте гугл-форму.
 
 1. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ "ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" 
 2. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ "ЛІСОЗАГОТІВЛЯ ТА ПЕРВИННА ОБРОБКА ДЕРЕВИНИ" 
 3. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ "ОБРОБКА ДЕРЕВИНИ"
 4. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ "ЗЕЛЕНЕ БУДІВНИЦТВО І САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО" 
 5. Звіт.Моніторинг опитування випускників минулих років ОПП «Лісове господарство»

ОПП Зелене будівництво і СПГ, опитування

2021-2022

2022-2023

2023-2024

ОПП Лісове господарство, опитування

2021-2022

 1. Моніторинг якості викладання дисциплін
 2. Моніторинг опитування здобувачів випускового курсу освітньо-професійної програми «Лісове господарство»
 3. Моніторинг якості організації освітнього процесу
 4. Моніторинг опитування здобувачів освіти щодо якості практичного навчання
 5. Моніторинг опитування роботодавців
 6. Моніторинг опитування випускників

2022-2023

2023-2024

ОПП Лісозаготівля та первинна обробка деревини, опитування

ОПП Мисливське господарство, опитування

2020 – 2021

2022-2023 

2023-2024