Євстаф’єв Василь Олександрович

Євстаф’єв Василь Олександрович
викладач

Дата народження: 01.07.1988 р.

Освіта: Інститут землевпорядкування та інформаційних технологій, 2008 р.; Бердянський державний педагогічний університет, 2016-2018 рр.; Національний університет біоресурсів і природокористування України , 2011.

Кваліфікація: магістр із землевпорядкування та кадастру, учитель історії, менеджер управління навчальним закладом

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання: спеціаліст вищої категорії

Працює в коледжі: з 2014 року

Викладає предмети (дисципліни): Геодезія, Землевпорядне проектування, Фотограмметрія, Автоматизовані земельно-кадастрові інформаційні системи, Комп’ютеризація ЗВ виробництва.

Навчально-методична робота: Автор навчальних програм зі спеціальностей: «Землевпорядкування» є автором наукових статей:статті: «Сучасний стан та перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Україні. Всеукраїнська науково-практична конференція» «Лісівнича освіта і наука: стан, проблеми та перспективи розвитку» м. Малин 2017 р.; «Проблеми впровадження принципів «Сталого розвитку» в Україні». Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів    та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства» м. Кременчук 2017 р.;«Екомережа та зелений туризм» Всеукраїнський інтернет форум GeoWeek 2017 м. Рівне 2017, II місце у напрямку «Екологія в природокористуванні»; ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Лісівнича освіта і наука: історія, сучасний стан та перспективи розвитку». Стаття. «Перспективи розвитку та зростання сільського зеленого туризму на території Житомирської області», 2018 рік, Міжнародна конференція «Соціокультурні світи. Прекрасне як чинник виховання». Стаття. «Проблематика виховання «нових дітей» представників цифрового покоління», 2019р., «Необхідність впровадження проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обгрунтування сівозміни та впорядкування угідь в агропромисловому комплексі України», 2019 рік, Всеукраїнська науково -практична конференція «Актуальні проблеми інноваційної діяльності та трансферу технологій». Стаття. «Впровадження цифрових технологій у сфері земельних відносин в Україні», 2018 рік, Всеукраїнський інтернет форум GeoWeek 2019. «Геодезія, фотограмметрія та дистанційне зондування землі». Стаття. «Теоретичні основи визначення базових параметрів аерофотознімання», 2019 рік, Всеукраїнський інтернет форум GeoWeek 2019. «Екологія в природокористувані». Стаття. «Еволюційна концепція сталого розвитку», 2019 рік.

Додаткова інформація: Аспірант Інституту кіберенетики ім. А.М. Глушкова спеціальність: «Комп’ютерна інженерія», тема дисертації «Створення онтолого-керованої інформаційної сиситеми  ПдО «Землеустрій» для прийняття рішень з управлінням земельними ресурсами України та підготовки фахівців у сфері землеустрою» (Захист грудень 2021.)

Додатково: Керівництво студентським науковим гуртком «Сучасний землеустрій»

Повернутися до сторінки циклової комісії землевпорядних дисциплін