Венгель Світлана Михайлівна

Венгель Світлана Михайлівна 
завідувач відділення, викладач

Дата народження: 1970 р.н.

Освіта: Санкт-Петербургська лісотехнічна академія,1992, сп. хімічна технологія целюлозно-паперового виробництва; Національний аграрний університет, 1996, сп. професійне навчання

Працює в коледжі: з 1993р.

Викладає предмети: Хімія, Ґрунтознавство, Основи ґрунтознавства і геології

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання: Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Кваліфікація: інженер хімік-технолог, агроном-педагог

Працює над педагогічною проблемою «Розвиток пізнавальних інтересів студентів на уроках хімії»

Навчально-методична робота:

Публікації:

1)Венгель С.М., Радченко Є.М.Роль хімії в розв’язанні сировинних проблем  Лісівнича освіта і наука: історія, сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали  Всеукраїнської науково-практичної конференції, МЛТК, 23.03.2017 

2)Левченко В.Б., Ткаченко М.В., Венгель С.М.  Вивчення кореневої губки сосни звичайної в лісових едатопах Житомирського Полісся

Лісівнича освіта і наука: історія, сучасний стан та перспективи розвитку:матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції,  МЛТК, 28.03. 2019 

3)Пиршин М.І., Венгель С.М. Догляд за лісовими культурами в умовах Житомирського Полісся Лісовирощування: Історична та інноваційна діяльність у галузі л/ г: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Овруч: 15.11.2019 

4)Вербицька Т.Є., Венгель С.М. Зелений туризм: сучасні проблеми та перспективи розвитку  (на прикладі Житомирської області) 

Лісівнича освіта і наука: історія, сучасний стан та перспективи розвитку:матеріали Міжнародної науково-практичної конференції,  МЛТК, 26.03.2020 

5) Пиршин М.І., Венгель С.М. Визначення точки беззбитковості підприємств лісового господарства Житомирського обласного управління лісового і мисливського господарства (на прикладі ДП «Малинське ЛГ») Лісівнича освіта і наука: історія, сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, МЛТК, 26.03.2020 

6) Пиршин М.І., Венгель С.М. Визначення економічно оптимального обороту рубки соснових насаджень Житомирського Полісся Лісівнича освіта і наука: історія, сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, МЛТК, 25.03.2021 

7) Житова О. П.. Венгель С.М., Олещук А.М. Розповсюдження Омели Білої (Viscum Album L.) в екологічних умовах Житомира.

Сучасні проблеми лісового господарства та екології: шляхи вирішення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Житомир, 07.10- 08.10.2021

Радченко Є.М., Венгель С.М.  Поняття про естери. Жири.

Науково-методичний журнал МОН 

України «Хімія» №9-10, 2018

Методичні розробки:

1)Венгель С.М. Навчально-методичний посібник «Проведення нетрадиційних занять з предмету «Хімія» методом гри» 

2) Венгель С. М. Опорні конспекти і дидактичні матеріали з хімії по темі «Металічні елементи та їх сполуки» 

3)Венгель С.М. Тестові завдання з хімії. Розділ «Оксигеновмісні органічні речовини»

4)Венгель С.М. Хімія. Конспект лекцій (спеціальність 205 Лісове господарство  ОС «бакалавр»)

5)Венгель С.М. Хімія. Навчальна програма (спеціальність 205 Лісове господарство  ОС «бакалавр»)

6) Венгель С.М. Хімія Робоча програма (спеціальність 205 Лісове господарство  ОС «бакалавр») 

 Додатково: Керівник гуртка  “Хімік”

Нагороди, подяки: Почесна Грамота МОН України;
Грамота Верховної ради України;
Подяка МОН України;
Нагрудний знак ,,Відмінник освіти Украіни‘

Грамота МОН України.