Михайленко Віра Миколаївна

Михайленко Віра Миколаївна
інспектор відділу кадрів, викладач

Дата народження: 13.04.1993 р.

Освіта: Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2015, сп. облік і аудит

Кваліфікація: Магістр з обліку і аудиту

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання: Спеціаліст другої категорії

Працює в коледжі: з 2016 року

Викладає предмети (дисципліни): Основи підприємництва і управлінської діяльності, Чинники успішного працевлаштування за фахом.

Громадське доручення: член профкому працівників коледжу

Навчально-методична робота: Автор робочого зошита для практичних робіт “ОПУД”, конспекту лекцій з “Чинники успішного працевлаштування за фахом”, укладач навчальної програми з  дисциплін: “Чинники успішного працевлаштування за фахом”, “ОПУД”, Керівництво студентським науковим гуртком «Юний підприємець», Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Лісівнича освіта і наука: історія, сучасний стан та перспективи розвитку». Стаття. «Рівень зайнятості та безробіття населення на Житомирщині», 2017 р., Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Лісівнича освіта і наука:історія, сучасний стан та перспективи розвитку». Стаття. «Сучасний стан господарської діяльності підприємств лісової галузі на Житомирщині», 2018 р., Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Лісівнича освіта і наука: історія, сучасний стан та перспективи розвитку». Стаття. «Сучасний стан та аналіз ринку праці на Україні», 2019 р., Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції «Соціокультурні світи. Прекрасне як чинник виховання». Стаття. «Чинники, що впливають на формування особистості дитини», 2019 р., Всеукраїнська науково-практична конференції «Лісовирощування: історична та інноваційна діяльність у галузі лісового господарства» до 200-річчя з дня народження В. Є. фон Граффа. Стаття. «Економічна оптимізація лісовідведення як передумова для збалансованого лісокористування», 2019 р.

Повернутися до сторінки циклової комісії бухгалтерсько-економічних дисциплін