Лойко Світлана Володимирівна

викладач, методист

Дата народження: 20.11.1992 р.

Освіта: ЖНАЕУ 27.02.2015, ННЦ «ІАЕ» 29.06.2021.

Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат економічних наук Кваліфікація:  Економіст

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання:  Методист

Працює в коледжі: з 2021 року

Викладає предмети (дисципліни): Економіка лісового господарства, Організація лісогосподарського виробництва, Бухгалтерський облік у лісовому господарстві, Основи малого бізнесу.

Навчально-методична робота: 

Земельні відносини в умовах формування ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення.

Наукові статті та тези доповідей

 1. Лойко С. В. Земельні відносини у сільському господарстві: економічна сутність. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. 2016. Вип. 20 (2). С. 32-35 (0,62 друк. арк.).
 2. Лойко С. В. Теоретичні засади реалізації права власності на землі сільськогосподарського призначення. Інноваційна економіка. 2016. № 9-10. С. 144- 152 (1,06 друк. арк).
 3. Лойко С. В. Світовий досвід ринкового обігу земель. Економіка АПК. 2017. № 5. С. 91-96 (0,72 друк. арк).
 4. Лойко С. В. Орендні земельні відносини у сільському господарстві Житомирської області. Економіка АПК. 2019. № 1. С. 89-95 (0,64 друк. арк).
 5. Лойко С. В. Результати реформування земельних відносин у сільському господарстві Житомирської області. Агросвіт. 2019. № 7. С. 78–86. (0,88 друк. арк).
 6. Кононенко О. М., Лойко С. В. Сутнісні характеристики регулювання земельних відносин у світлі ринкових трансформацій. KELM (Knowledge, Education, Law, Management). 2020. № 5 (33). vol. 2. С. 69-75 (0.87 ум. друк. арк.). (особистий внесок – розкрито сутність земельних відносин в умовах трансформаційних змін).
 7. Лойко С. В. Аспекти реалізації прав власності на землі сільськогосподарського призначення. Наукові основи ефективного розвитку галузі землеробства та використання земельно-ресурсного потенціалу України: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 2016 р. С. 82-84 (0,09 друк. арк).
 8. Лойко С. В. Досвід країн ЄС у регулюванні земельних відносин. Міжнародне науково-технічне співробітництво: механізми та стратегії: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. Львів: ЛЕФ, 2017. С. 22-23 (0,11 друк. арк).
 9. Лойко С. В. Органічне виробництво, як напрямок екологобезпечного землекористування. Органічне виробництво і продовольча безпека: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. Житомир : ЖНАЕУ, 2017. С. 393- 398 (0,21 друк. арк).
 10. Лойко С. В. Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств в контексті міжнародної інтеграції. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів : матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 2017. С. 266-269 (0,17 друк. арк).
 11. Лойко С. В. Економічний механізм екологобезпечного розвитку земельних відносин. Новини науки ХХІ століття: зб. наук. матер. ХХІV Міжнар. наук.-практ. інтернет – конф. Ч. 2. Вінниця, 2018. С. 47-50. (0,15 друк. арк).
 12. Лойко С. В. Ризики запровадження обігу земель сільськогосподарського призначення в умовах земельного й майнового рейдерства.Новий погляд на розвиток економіки країни: матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 2018. C. 13-15 (0,2 друк. арк).
 13. Khodakivska O, Kononenko O., Loiko S. Administration of payments for land by local governments in the context of rural development. Science and society : зб. тез наук. робіт учасн., Belgium: Namur, 2019. Р.16-19. (0,29 друк. арк). (особистий внесок – проаналізовано динаміку земельного податку). 14. Лойко С. В. Розвиток галузі тваринництва Житомирщини в умовах становлення ринкової економіки. Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права в Україні та світі: зб. тез доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. Полтава, 2019. С. 21-23 (0,14 друк. арк).
 14. Лойко С. В. Земельні ресурси / О. В. Ходаківська, Н. А. Солов’яненко, С. В. Лойко та ін. Перспективи та можливі ризики розвитку сільського господарства України у 2018 році: науково-аналітичний прогноз / за ред. Ю. О. Лупенка, М. І. Пугачова. Київ : ННЦ ІАЕ, 2018. 44 с. (0,19 друк арк.). (особистий внесок – наведено динаміку орендної плати за земельні паї)