Кратюк Олександр Леонідович

Дата народження:  25.10.1974 р.
Освіта:  Волинський державний університет, 1997; 
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів, 2015
Кваліфікація: вчитель географії і біології, спеціаліст лісового господарства

Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат біологічних  наук, доцент
Працює в коледжі: з 2019 року
Викладає предмети (дисципліни):
Мисливствознавство, Біологія лісових звірів і птахів,
Екологічна стандартизація та сертифікація в л/г

Науково-методична робота: 

Є автором ряду наукових праць, зокрема:

 1. Кратюк О.Л. Видовий склад і динаміка чисельності ратичних Artiodactyla у вольєрах на території Центрального Полісся / Екологічні науки : науково-практичний журнал – К. : ДЕА, 2019. – № 1(24). Т. 2. – С. 117–121.
 2. Кратюк О.Л. Лісівничо-таксаційна характеристика насаджень у вольєрах Центрального Полісся / Наук. вісн. Нац. лісотехн. ун-ту України. – 2019. – Т. 29, № 3. – С. 36–38.
 3. Кратюк О.Л. Типологічна структура лісових насаджень та біото пічна характеристика вольєрів Центрального Полісся / Наук. вісн. Нац. лісотехн. ун-ту України. – 2019. – Т. 29, № 2. – С. 62–64.
 4. Кратюк О.Л. Характеристика вольєрів Центрального Полісся / Наук. вісн. Нац. лісотехн. ун-ту України. – 2019. – Т. 29, № 1. – С. 54–56.
 5. Кратюк О.Л. Видовий склад та динаміка чисельності ратичних Artiodactyla у вольєрах на території Житомирської області / Наук. вісн. Нац. лісотехн. ун-ту України. – 2018. – Т. 28, № 3. – С. 34–37.
 6. Кратюк О.Л. Сезонна зміна діелектричних показників cосни звичайної в умовах напіввільного утримання кабана дикого на території мисливсько-спортивного клубу «Сокіл». / Екологічні науки : науково-практичний журнал – К. : ДЕА, 2020. – № 1(28). Т. 2. – С. 257–262.

А також ряду методичних праць:

 • Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Основи гідротехнічної меліорації» для підготовки фахівців ОС «Бакалавр» спеціальності 205 – «Лісове господарство» / Кратюк О.Л., Власюк В.П. – Житомир: ВА «Графіум», 2018. – 44 с.
 • Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Лісозаготівлі” для підготовки фахівців ОС “Магістр” спеціальності 205 “Лісове господарство”. Частина 1 / В.П. Власюк, О.Л. Кратюк, А.В. Вишневський. – Житомир: ФОП Мальцева О.Ю. (Виробнича агенція “Графіум”), 2018. – 41 с.
 • Методичні рекомендації для підготовки та виконання магістерської роботи студентами ОС «Магістр» спеціальності 205 – «Лісове господарство» / Гузій А.І., Житова О.П., Климчук О.О., Кратюк О.Л., Сірук Ю.В., Турко В.М. – Житомир: ВА «Графіум», 2018. – 41 с.
 • Кратюк О.Л. Сезонна зміна діелектричних показників cосни звичайної в умовах напіввільного утримання кабана дикого на території мисливсько-спортивного клубу «Сокіл». / Екологічні науки : науково-практичний журнал – К. : ДЕА, 2020. – № 1(28). Т. 2. – С. 257–262.
 • Кратюк О.Л. До проблеми напіввільного утримання мисливських тварин. Здоров’я лісів, екосистемні послуги та лісові продукти для суспільства: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 6-7 квітня. 2017 р.). Київ, 2017. С. 117.
 • Кратюк О.Л. Стан ведення вольєрного господарства у Житомирській області. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії та практики: матеріали ІХ Міжнародної інтернет-конференції (Мелітополь, 25-26 травня 2017 року). Мелітополь 2017. С. 53.
 • Кратюк О.Л. З історії зародження вольєрного господарства на території Правобережного Полісся. Біологічні дослідження – 2019: матеріали X Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю (м. Житомир, 16-18 березня. 2019 р.). Житомир, 2019. С. 330–332.
 • Кратюк О.Л. Становлення вольєрного господарства на території Центрального Полісся. Natural sciences: history, the present time, the future, EU experience: International scientific and practical conference. (Wloclawek, Republic of Poland, 27-28 September, 2019). Wloclawek , 2019. С. 85–86.
 • Кратюк О.Л., Харитончук О.С. Типологічна структура насаджень у вольєрі СФГ «Земля Полісся». Подільські читання. Екологія, охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття: наука, освіта практика: матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. (м. Хмельницький, 10-12 жовтня. 2019 р.). Хмельницький, 2019. С. 128–129.