Коркуленко Альона Миколаївна

Дата народження: 26.03.1983 р.
Освіта: 
Національний аграрний університет, 2005р.
Кваліфікація: Магістр садово-паркового господарства
Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат сільськогосподарських наук із спеціальності Лісові культури та фітомеліорація
Працює в коледжі: з 2019 року
Викладає предмети (дисципліни):
Дендрологія , Ботаніка, Фізіологія рослин
Науково-методична робота: 

Автор навчальних програм зі спеціальності 205 Лісове господарство ОС Бакалавр.

Автор наукових праць із селекції деревних рослин, озеленення.

Тема дисертації: «Біоекологічні особливості видів роду HYDRANGEA L. та перспективи їх використання в озелененні м. Києва».

 1. Коркуленко А. М. Дендрологія. Характеристика основних деревних порід. Характеристика відділу голонасінні: навч. посіб. Малин : МЛТК, 2019. 40 с.
 2. Коркуленко А. М. Дендрологія: методичні рекомендації до виконання практичних робіт для здобувачів спец. 205 Лісове господарство, ОС «бакалавр». Малин: МЛТК, 2018.
 3. Коркуленко А.М. Дендрологія: методичні рекомендації до виконання курсової роботи для здобувачів спец. 205 Лісове господарство, ОС «бакалавр». Малин: МЛТК, 2020.
 4. Марченко О.В., Коркуленко А. М. Ботаніка: методичні рекомендації до виконання практичних робіт для здобувачів спец. 205 Лісове господарство, ОС «бакалавр». Малин: МЛТК, 2020.
 5. Марченко О.В., Коркуленко А. М. Ботаніка: методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для здобувачів спец. 205 Лісове господарство, ОС «бакалавр». Малин: МЛТК, 2020.

Публікації за напрямом

 1. Дзиба А.А., Коркуленко А.М., Ковальчук Л.О., Науменко О.І. Живцювання форзиції європейської (Forsythia europaea Deg.et Bald) в умовах закритого ґрунту /Науково-практична конференція: Лісівнича освіта і наука: стан, проблеми та перспективи розвитку (26 березня 2020 р., м. Малин). – Малин: Вид-во МЛТК, 2020-. – 253 с.
 2. Іванюк І. Д., Фучило Я. Д., Коркуленко О. М., Соботович А. Л., Ганжалюк Т. С. Сосна жорстка (Рinus rigida Mill.) у свіжих борах Центрального Полісся / Іванюк І. Д., Фучило Я. Д., Коркуленко О. М., Соботович А. Л., Ганжалюк Т. С. // Тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції (9-12 жовтня 2019 року, м. Київ, НУБіП України, ННІ лісового і садово-паркового господарства, кафедра Лісівництва). – Київ: Вид-во НУБіП України. – с. 97-98
 3. Левченко В. Б., Коркуленко О. М., Соботович А. Л., Зозуля Є. В. Екологічне та лісівниче значення боліт Житомирського Полісся. / В. Б. Левченко, О. М. Куркуленко, А. Л. Соботович, Є. В. Зозуля. // «Лісова типологія як основа наближеного до природи лісівництва». Тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції (9-12 жовтня 2019 року, м. Київ, НУБіП України, ННІ лісового і садово-паркового господарства, кафедра Лісівництва). – Київ: Вид-во НУБіП України. – с. 53-55.
 4. Коркуленко А. М., Ковальчук Л.О. Психофізіологічні аспекти кольорознавства і кольорових поєднань у квітникарстві та їх вплив на людину. Лісівнича освіта і наука: стан, проблеми та перспективи розвитку: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Малин, 25 бер. 2019р. Малин, 2019. С. 183-188.
 5. Дзиба А. А., Ковальчук Л. О., Коркуленко А. М. Види та сорти HYACINTHUS L. У модульних квітниках. Лісівнича освіта і наука: стан, проблеми та перспективи розвитку: міжнар. наук.-практ. конф., м. Малин, 25 бер. 2019р. Малин, 2019. С. 256-259.
 6. Дзиба А. А., Ковальчук Л. О., Коркуленко А.М., Гунько О.О. Садові бансаї та їх історія. Лісівнича освіта і наука: стан, проблеми та перспективи розвитку: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Малин, 25 бер. 2021р. Малин, 2021. С. 91-97.
 7. Довгий Я. В., Коркуленко А. М. Аналіз успішності інтродукції катальпи в умовах місцерозташування Малинського лісотехнічного коледжу. Лісівнича освіта і наука: стан, проблеми та перспективи розвитку: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Малин, 25 бер. 2018р. Малин, 2021. С. 175-181.
 8. Дзиба А. А., Кременецька Є. О., Коркуленко А. М. Фітокартини як вид вертикального озеленення інтер’єрів: тез доп. міжнар. наук.-практ. конф. «Садово-парковий ландшафт і декоративне фіторізноманіття очима дослідників», м. Київ, 12 листопада 2020р. Київ, 2020. С. 44-45.
 9. Коркуленко А. М., Власюк М. Вшанування пам’яті вченого: Обрій. Альманах І на вшанування пам’яті М. М. Миклухо-Маклая (до 175-річчя від дня народження), м. Малин, 16 липня 2021р. Малин, 2021. С. 70-74.
 10. Дзюба А.А., Коркуленко А.М., Мухоброд М.О. Аналіз використання сортів роду Callistephus L. в озелененні. 2018. ст.187-190.