НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА «ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК»

З 27.05.2024 р. проходить навчальна практика з дисципліни «Фінансовий облік» під керівництвом викладача Лойко С.В. для здобувачів освіти групи БО21, спеціальності 071 Облік і оподаткування ОПП «Бухгалтерський облік». Практика є першим кроком професійної адаптації студента до виробництва. Вона дає можливість застосовувати набуті компетентності для вирішення виробничих завдань, нести відповідальність за виконану роботу. Під час практики здобувачі освіти закріпили знання з оформлення первинних документів, відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку, складанні звітів, відомостей та журналів.

Керівник практики