Навчальна практика з ґрунтознавства

21 квітня закінчилась навчальна практика з дисципліни «Лісове грунтознавство» для студентів другого курсу спеціальності 205 Лісове господарство.
Під час практики студенти мали змогу викопати кілька грунтових розрізів, дати характеристику умовам ґрунтоутворення та описати профіль дерново-підзолистого ґрунту.
Практика проходила у два періоди: польовий і камеральний.
Польовий етап включав закладання і опис морфологічних ознак грантового профілю, оцінювання ґрунту за його морфологічними ознаками та засвоєння методики відбору зразків ґрунту для проведення лабораторних аналізів.
Камеральний період передбачав оформлення польових щоденників, складання звіту та його захист.

Олеся ВЕЧІРКО, викладач фахових дисциплін.