Зустріч з представниками ВО “Укрдержліспроект”

22 вересня на платформі Zoom відбулася зустріч з випускником коледжу та інженером-таксатором І кат. і представником ВО “Укрдержліспроект” Лафренком І.М. Іван Михайлович надав коротку довідку студентам груп ОС бакалавра про підприємство. Лафренко І. М. наголосив, що ВО “Укрдержліспроект”  забезпечує державні органи влади інформацією про сучасний стан лісів, лісові ресурси, якісні та кількісні зміни, що відбуваються в лісовому фонді, здійснює прогнозування цих змін, проводить визначення науково-обґрунтованих норм невиснажливого, раціонального, екологічно збалансованого лісокористування, розробляє комплекс заходів щодо відтворення, охорони і захисту лісів.

До складу ВО «Укрдержліспроект» входять Львівська, Харківська, Київська, Комплексна та Українська лісовпорядні експедиції, а також центр національної інвентаризації лісів. Крім того, для забезпечення виробничої діяльності в об’єднанні функціонують: інформаційно-обчислювальний центр, цех камерального виробництва, група господарського обслуговування, автотранспортний цех, спеціалізована партія з авторського нагляду та контролю за якістю лісовпорядних робіт.

В процесі зустрічі студенти цікавились наявністю робочих місць на підприємстві та вимогами до спеціалістів. На завершення зустрічі домовились про подальшу співпрацю та можливість виїздної екскурсії безпосередньо на підприємство.

Вікторія Сахнюк, завідувач відділення