Зустріч здобувачів освіти коледжу з директором ТОВ «Радомишльська деревообробна компанія»

Сьогодні, 24 квітня, відбулася зустріч здобувачів освіти коледжу з директором ТОВ «Радомишльська деревообробна компанія» Андрієм ТУШАКОМ. Слід відзначити, що особливу увагу Андрій Юрійович приділив необхідності набуття студентами компетенцій, умінь та навичок, щоб стати конкурентоспроможними фахівцями. На зустрічі студенти ознайомилися з проблемами та перспективами розвитку деревообробної галузі.

Активна участь роботодавців в освітньому процесі забезпечує підвищення якості ОПП «Лісове господарство» спеціальності 205 Лісове господарство. Взаємодія з роботодавцем, дослідження тенденцій ринку праці, коригування спільних зусиль із підготовки здобувача – є основними складовими роботи нашого закладу освіти.

Ярослав ФУЧИЛО, 
голова робочої групи з розроблення
ОПП «Лісове господарство» для ОС «бакалавр» МФК