Звітували про професійну діяльність, ділилися досвідом роботи

Атестація… Це слово добре знайоме всім педагогічним працівникам. Відкриті заняття, позааудиторні освітні та виховні заходи; аналіз навчально-методичних напрацювань, участі в науково-дослідницькій та науково-методичній роботі; обговорення якості освітньої діяльності – всі ці заходи супроводжують процес підготовки педагогів до підсумкового засідання атестаційної комісії, яка оцінить їхню професійну діяльність протягом міжатестаційного періоду.

07 березня в рамках семінару підвищення методичної та психолого-педагогічної майстерності викладачів відбувся семінар-презентація на тему: «Вдосконалення методичної  роботи. Обмін досвідом роботи», під час якого

28 педагогів коледжу звітували перед своїми колегами про свою професійну діяльність у міжатестаційний період, ділилися досвідом освітньої діяльності,  презентували свої навчально-методичні напрацювання.

 Стан та напрями вдосконалення методичної роботи в коледжі окреслив методист Леонід Мойсієнко.

                                                                           Леонід Мойсієнко, методист