Зверніть увагу, розпочинає роботу експертна група

Відповідно до наказу №1825-Е НАЗЯВО від 08 жовтня 2021 року “Про пpизнaчeння експертної гpупи”, підпункту 4 пункту 37 постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 року №461, пункту 7 розділу II Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти i науки України 11.07.2019 року № 977 та відповідно до Тимчасового порядку проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв ’язку, затвердженого рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 17.03.2020 року, протокол № 6 (23) призначено експертну групу для проведения акредитаційчої експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю «205 Лісове господарство» освітньої програми «Лісове господарство» (ID у ЄДЕБО 33555) за першим рівнем вищої освіти (cnpава № 1770/AC-21) в Малинському лісотехнічному коледжі (фаховому коледжі) у складі 3 осіб. Комісія працюватиме відповідно до програми візиту з 25 по 27.10.2021 року.Також 25.10.2021 з16.15 до17.00 буде проведено “Відкриту зустріч” (відеоконференція), посилання на яку знаходитеметься у відкритому доступі.

Прес-служба МФК