Захист кваліфікаційних робіт

Захист кваліфікаційних робіт здобувачів освіти випускного курсу за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій відбувся 13 та 14 червня 2024 року. Цьогоріч за денною формою навчання було проведено захист 21 кваліфікаційної роботи. До захисту готували стислі доповіді з презентацією, в яких коротко були викладені основні результати проведеної роботи. На запитання членів екзаменаційної комісії здобувачі освіти дали вичерпні відповіді, що сприяло об’єктивності оцінювання навчання.
Всі кваліфікаційні роботи, що були представлені до захисту відповідають вимогам та стандартам при виконання робіт із землеустрою. Також хочеться відмітити тенденцію збільшення здобувачів освіти на випускному курсі в порівнянні з минулими випусками, що характеризує зацікавленість даної спеціальності.

Голова ЦК землевпорядних дисциплін Людмила БЕРНАЦЬКА