Захист кваліфікаційних робіт ОПП «Землевпорядкування»

13 червня 2023 року відбувся захист кваліфікаційних робіт студентів випускового курсу  ОПС «фаховий молодший бакалавр» спеціальності 193 «Геодезія та  землеустрій».Захист кваліфікаційних робіт здобувачів фахової передвищої освіти освітньо-професійної програми «Землевпорядкування» проходив в теплій, товаристській атмосфері.  До захисту готували стислі доповіді, в яких коротко виклали  основні результати проведеної роботи. На підкріплення доповіді розробили  слайди, фотографії та графічні матеріали. Всі здобувачі освіти  дали вичерпні відповіді на запитання членів кваліфікаційної комісії, що сприяло об’єктивності оцінювання результатів кваліфікаційної роботи, здобуття компетентностей та програмних результатів навчання.

Екзаменаційну комісію очолив  Кудрик Анатолій Порфирович, завідувач кафедри геодезії та землеустрою Поліського національного університету, канд. с.-г. наук, доцент. На розгляд комісії були представлені кваліфікаційні роботи, які відповідають вимогам та стандартам при виконанні робіт із землеустрою.

Від імені всіх науково-педагогічних працівників циклової комісії землевпорядних дисциплін  щиро бажаємо нашим випускника не зупинятись на досягненому, а долати наступні сходинки у закладах вищої освіти та бажаємо подальших перемог в особистій професійній діяльності!

Людмила БЕРНАЦЬКА,

голова циклової комісії землевпорядних дисциплін